ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

87

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 18 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady po zprávě zpravodaje posl. prof. dr. Václava Vaněčka DrSc. posoudil ve své schůzi dne 23. listopadu 1970 uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Oldřicha Brixího, funkce soudce z povolání okresního soudu v Kladně,

2. JUDr. Miroslavu Štočkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Karlových Varech,

3. JUDr. Vojena Güttlera, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

4. JUDr. Antonína Domoráda, funkce soudce z povolání okresního soudu v Gottwaldově,

5. Zdenka Horáka, prom. práv., funkce soudce povolání městského soudu v Brně,

6. JUDr. Jarolíma Jochmana, funkce soudce z povolání městského soudu v Brně,

7. JUDr. Aloise Sobotku, funkce soudce z povolání okresního soudu v Hodoníně,

8. JUDr. Jiřího Švarcbergera, funkce soudce z povolání krajského soudu v Brně,

9. JUDr. Josefa Vičara, funkce soudce z povolání krajského soudu v Brně,

10. JUDr. Stanislava Vlka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Gottwaldově,

11. JUDr. Bohumila Čížka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ostravě,

12. Miroslava Molla, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Ostravě,

3. JUDr. Jaromíra Satke, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě,

14. JUDr. Františka Schůrka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Šumperku,

15. Ludmilu Štverákovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě,

16. JUDr. Marii Ullrychovou, funkce soudkyně z povolání krajského soudu v Ostravě,

17. JUDr. Alenu Konečnou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou,

18. Evu Kratochvílovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání městského soudu v Brně."

V Praze dne 23. listopadu 1970

posl. prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

posl. dr. Jaroslav Srb v. r.

zpravodaj

místopředseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP