ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

86

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů

v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, se zřetelem k ústavnímu zákonu č. 52/1970 Sb., o prodloužení volebního období soudců krajských a okresních soudů, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňovaní záměrů socialistického soudnictví. Návrhy se týkají jednak dosavadních soudců z povolání, u nichž je záruka, že budou rozhodovat plně v souladu se socialistickou zákonností, jednak z řad podnikových právníků a justičních čekatelů, kteří prokázali připravenost pro výkon funkce soudce.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání obvodních soudů v Praze a do funkce soudců z povolání okresních soudů v České socialistické republice tyto kandidáty:

Pro obvodní soud o Praze 3:

JUDr. František Janota

JUDr. Václav Rejka

Jaromír Rohlík, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 6:

JUDr. Jaroslav Bukovnický

JUDr. Jitka Bukvářová

JUDr. Marta Hubalovská

JUDr. Vladimír Janda

JUDr. Marie Mrázková

JUDr. Libuše Sojková

JUDr. Josef Straka

JUDr. Hana Záhořová

Pro obvodní soud v Praze 7:

Naděžda Vaňková, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 10:

JUDr. Milan Havliš

Petr Stutzig, prom. práv.

Karel Vrzáň, prom. práv.

Pro okresní soud v Nymburce:

JUDr. Jiří Neumann

Pro okresní soud v Praze - východ:

Irena Budilová

Pro okresní soud v Domažlicích:

JUDr. Vladimír Hostaš

Blažena Lávičková, prom. práv.

JUDr. Alois Svoboda

Pro okresní soud v Karlových Varech:

JUDr. Antonín Bartůněk

JUDr. Věra Ettlerová

JUDr. Josef Hochman

Veronika Hrbková, prom. práv.

Josef Kavale

JUDr. Vojtěch Koranda

Vojtěch Kraus

JUDr. Josef Melichar

JUDr. Josef Starý

JUDr. Břetislav Vaško

JUDr. Jan Záruba

Pro okresní soud v Plzni - město:

Antonín Vojáček, prom. práv.

Pro okresní soud v Sokolově:

František Hofman

JUDr. Matěj Janíček

JUDr. Otakar Pánek

JUDr. Josef Patočka

Pro okresní soud v Prachaticích:

JUDr. Ladislav Vítek

Pro okresní soud v Jablonci nad Nisou:

Bohuslav Novák, prom. práv.

Pro okresní soud v Havlíčkově Brodě:

JUDr. Jaroslav Hlaváček

Josef Linhart, prom. práv.

JUDr. Ladislav Pecen

JUDr. Jaroslav Zikmunda

Pro okresní soud v Hradci Králové:

JUDr. Ludvík Bergman

JUDr. Alois Petřík

JUDr. Jiří Píša

Luboš Pospíšil, prom. práv.

JUDr. Josef Seifert

Alena Sobotková, prom. práv.

Pro okresní soud v Chrudimi:

Bedřich Chvojka, prom. práv.

JUDr. Karel Javorek

Bohuslav Marvan, prom. práv.

JUDr. Jiří Skarpíšek

JUDr. Jaroslav Vařečka

Pro okresní soud v Jičíně:

JUDr. Marie Havlíková

JUDr. Josef Klazar

Vlastimil Kraus, prom. práv.

JUDr. Miloslav Martin

JUDr. Václav Roubíček

Pro okresní soud v Pardubicích:

JUDr. Jiří Horák

JUDr. Miroslav Kaván

JUDr. František Kuchař

František Nacházel

JUDr. Marta Sýkorová

JUDr. Miloslav Špryňar

JUDr. Hana Štěpničková

František Zvolánek, prom. práv.

Pro okresní soud v Semilech:

JUDr. Bohuslav Černohouz

Alois Horáček

JUDr. Miroslav Kobr

JUDr. Jana Riegrová

Pro okresní soud ve Svitavách:

JUDr. Vladimír Hocke

JUDr. Vilém Olejníček

František Pyšný, prom. práv.

Pro okresní soud v Trutnově:

Zdeňka Crhová

JUDr. Jiří Grulich

JUDr. Rudolf Goldschmiel

Miroslav Horák, prom. práv.

JUDr. Karel Kavalír

JUDr. Štěpán Petřík

Evžen Suchánek, prom. práv.

Milan Žďárský

Pro okresní soud v Brně - město:

JUDr. Bohdan Aliskevič

JUDr. Ludmila Antlová

JUDr. Jan Beneš

JUDr. Miloslav Brambor

Miluše Čižmárová, prom. práv.

JUDr. Ludmila Doubravová

JUDr. Milan Duchoň

JUDr. Marcela Gottwaldová

Václav Helešic, prom. práv.

Jaroslav Hlučil, prom. práv.

Božena Hochmanová

Jitka Hoplíčková, prom. práv.

Marie Káňová

Eva Kloudová

Zdena Mádrová, prom. práv.

JUDr. Josef Moltaš

JUDr. Otakar Musil

JUDr. František Pařízek

JUDr. Bohumil Plchot

Oldřich Procházka

JUDr. Jaroslav Rouček

JUDr. Miroslav Šabata

JUDr. Bohuslav Ševčík

JUDr. Miloslav Štefl

JUDr. Lydie Šústalowá

JUDr. Vladimír Válek

Vojtěch Voznica

JUDr. Jindřich Žáček

Pro okresní soud v Brně - venkov:

Zdena Hudečková

Miroslava Kratochvílová

Pro okresní soud v Břeclavě:

JUDr. František Janderka

JUDr. Karel Moravec

JUDr. Karel Veselský

Oldřiška Zajícová, prom. práv.

Pro okresní soud v Hodoníně:

JUDr. Miroslav Darmopil

Marie Chmelařová

Zdeněk Juřena, prom. práv.

Jaroslav Švaňhal, prom. práv.

JUDr. Blažena Talajková

JUDr. Josef Talajka

Pro okresní soud v Jihlavě:

František Bouma, prom. práv

Rostislav Hron, prom. práv.

JUDr. Jarmila Novotná

JUDr. Vlastimil Zapletal

Pro okresní soud v Kroměříži:

JUDr. Otakar Kukula

JUDr. Svatopluk Kulendík

JUDr. Vlastimil Mikulenka

JUDr. Zdeněk Ondruch

JUDr. Jaroslav Ulrych

František Vystrčil

Pro okresní soud v Třebíči:

František Mareš, prom. práv.

Pro okresní soud o Uherském Hradišti:

JUDr. Alois Bortel

JUDr. Ferdinand Kaňa

Jaroslav Weis

Pro okresní soud ve Žďáře nad Sázavou:

Arnošt Chatrný, prom. práv.

Jaroslav Pospíchal, prom. práv.

Pro okresní soud v Bruntále:

JUDr. Mirko Ďásek

JUDr. Jaromír Král

JUDr. Eduard Koryčan

JUDr. Miloš Lenhart

Franjo Müller

JUDr. Eva Němcová

JUDr. Adolf Vedral

Josef Železný, prom. práv.

Miloslav Žamboch, prom. práv.

Pro okresní soud ve Frýdku - Místku:

JUDr. Marie Adamowská

Zdeněk Faldyna, prom. práv.

JUDr. Lev Gurňák

JUDr. Karel Kaluža

JUDr. Štěpán Klimánek

JUDr. Bohumír Merta

JUDr. Oldřich Moškoř

JUDr. Leo Pieczka

Helena Sikorová, prom. práv.

JUDr. Bohuslav Tvrdoň

JUDr. František Urbášek

JUDr. František Vačkář

Pro okresní soud v Karviné:

JUDr. Jaroslav Klepač

Jana Smitalová

Pro okresní soud v Novém Jičíně:

Václav Dadák, prom. práv.

Václav Hyvnar, prom. práv.

Jarmila Kubešová, prom. práv.

Petr Mikula, prom. práv.

JUDr. Jan Nedomanský

Eduard Pátek

JUDr. Miroslav Ruda

JUDr. Josef Staněk

Pro okresní soud v Olomouci:

Václav Ambroz, prom. práv.

JUDr. Věra Hándlová

JUDr. Jaroslav Horák

Josef Hornik, prom. práv.

JUDr. Jan Kania

Květoslava Lamparová, prom. práv.

Zdeňka Mikulková, prom. práv.

JUDr. Jaroslav Mléčka

JUDr. Květoslava Neumannová

Václav Nezhyba, prom. práv.

JUDr. František Smékal

JUDr. Stanislav Smékal

Pro okresní soud v Opavě:

Olga Čermáková, prom. práv.

Oldřich Černý, prom. práv.

Ludevít Dřímal, prom. práv.

JUDr. Květuše Klímková

JUDr. Andrej Koščák

Miroslav Koudela

JUDr. Jan Krejčí

Bronislava Matušková, prom. práv.

JUDr. Antonín Svoboda

JUDr. Jaromír Tomášek

JUDr. Miloň Vašíček

Pro okresní soud v Ostravě:

JUDr. Josef Blaha

JUDr. Jiří Bohumínský

Lubomír Čerkovský, prom. práv.

JUDr. Vlasta Homolová

JUDr. Ludvík Indruch

Věra Kačmaříková, prom. práv.

Dagmar Krestová

JUDr. Jaroslav Kubík

Luisa Kyselá

Jiří Matoušek, prom. práv.

JUDr. Milan Nesvadba

JUDr. Ladislav Prokop

Marie Pytlíková, prom. práv.

JUDr. Josef Segeťa

Gertruda Siejová

Zdeňka Skotnicová

JUDr. Ema Slezáková

JUDr. Bohuslav Staněk

Ludmila Svatošová, prom. práv.

Jaroslav Šimčík

Ludmila Šlachtová, prom. práv.

Jindřiška Šrubařová

Miloslav Vařeka, prom. práv.

Bohumír Vidura, prom. práv.

Jana Vomlelová, prom. práv.

JUDr. Věra Zelená

JUDr. Libor Zelený

Pro okresní soud v Přerově:

JUDr. Alena Čejnová

Jaroslav Filipský, prom. práv.

Bohumír Gaďourek, prom. práv.

JUDr. Jaroslav Kober

JUDr. Bohumil Kux

JUDr. Oldřich Navrátil

Vratislav Pernikář

JUDr. Zdeněk Pupík

Pro okresní soud v Šumperku:

JUDr. František Brandl

Drahoslav Hošek, prom. práv.

JUDr. Karel Karg

JUDr. Jiří Novák

JUDr. Alena Nováková

JUDr. Vladimír Ryšánek

Miroslava Smékalová, prom. práv.

Otakar Vališ, prom. práv.

JUDr. Antonín Vyoral

Pro okresní soud ve Vsetíně:

JUDr. Vladimír Horák

JUDr. Irena Horáková

Emanuel Marek, prom. práv.

Jaroslava Marková, prom. práv.

Drahoslava Pospíšilová, prom. práv.

Josef Riedl, prom. práv.

JUDr. Marie Střítezská

Jan Štach

JUDr. Miloslav Štefan

JUDr. Jan Vočka."

V Praze dne 25. listopadu 1970

Jan Pelnář v. r.

úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Poslanci České národní rady mohou do úplných návrhů včetně charakteristik nahlédnout v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP