ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

80

Návrh

ústavně právního výboru ČNR a výboru pro právní ochranu občanů

ČNR

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštěni soudcovské funkce.

České národní radě došlo 22 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR.

Ústavně právní výbor ČNR a výbor pro právní ochranu občanů ČNR po zprávě zpravodaje posl. dr. Jaroslava Srba a odůvodnění ministra spravedlnosti ČSR dr. Jana Němce posoudil ve společné schůzi dne 1. července 1970 uvedené žádosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Milana Jebavého, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 1,

2. JUDr. Karla Jägera, funkce soudce z povolání obvodu%ho soudu pro Prahu 1,

3. JUDr. Jiřího Bělohlávka, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 7,

4. JUDr. Jaroslava Blažka, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 1,

5. prom. práv. Miloslava Šindeláře, funkce soudce z povolání okresního soudu v Sokolově,

6. JUDr. Jaroslava Dvořáka, funkce soudce z povolání zvláštního senátu krajského soudu v Ústí nad Labem,

7. JUDr. Radko Uhlíře, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

8. JUDr. Lubomíra Lepku, funkce soudce z povolání okresního soudu ve Svitavách,

9. JUDr. Zdeňka Válku, funkce soudce z povolání zvláštního senátu krajského soudu v Ostravě,

10. JUDr. Františka Ermise, funkce soudce z povolání zvláštního senátu krajského soudu v Ostravě,

11. JUDr. Miloslava Foltyse, funkce soudce z povolání okresního soudu v Kroměříži,

12. JUDr. Josefa Holčapka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Gottwaldově,

13. JUDr. Antonína Dryáka, funkce soudce z povolání krajského soudu v Praze,

14. JUDr. Rudolfa Nesvadbu, funkce soudce z povolání zvláštního senátu krajského soudu v Praze,

15. JUDr. Vítězslava Opělu, funkce soudce z povolání krajského soudu v Praze,

16. JUDr. Ivana Rádla, funkce soudce z povolání krajského soudu v Praze,

17. JUDr. Rudolfa Čecha, funkce soudce z povolání okresního soudu v Kladně,

18. prom. práv. Vladimíra Rašku, funkce soudce z povolání okresního soudu v Kladně,

19. JUDr. Vladimíra Korbeláře, funkce soudce z povolání okresního soudu v Kolmě,

20. JUDr. Vlastimila Šebka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Mladé Boleslavi,

21. JUDr. Bohuslava Nikla, funkce soudce z povolání okresního soudu Praha-západ,

22. prom. práv. Boženu Polčíkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Příbrami."

V Praze dne 1. července 1970

František Toman v. r.

dr. Božena Pátková v. r.

předseda výboru pro právní ochranu občanů

ověřovatelka za předsedu ústavně právního výboru


dr. Jaroslav Srb v. r.

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP