ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

78

Vládní návrh

usnesení,

kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb.,

o československé federaci, státní závěrečný účet České socialistické republiky, závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky a závěrečný účet

státní pokladny České socialistické republiky za rok 1969

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1969, který vykazuje přebytek 366 356 mil. Kčs s tím, aby z tohoto přebytku bylo na záruky za konsolidační úvěry poskytnuté se souhlasem vlády v roce 1969 uvolněno celkem 337 600 mil. Kčs a do státních finančních rezerv převedeno zbývajících 28 756 mil. Kčs,

2. závěrečné účty státních fondů ČSR za rok 1969,

3. závěrečný účet státní pokladny ČSR za rok 1969,

4. vykázané překročení dále uvedených rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 76/1969 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969:

a) výdajů na obranu a bezpečnost rozpočtovaných částkou 1 402 348 mil. Kčs o 185 658 mil. Kčs, které byly pokryty nerozpočtovanými dotacemi ze státního rozpočtu federace při převodu Sboru nápravné výchovy do působnosti národních orgánů,

b) účelových subvencí národním výborům rozpočtovaných částkou 12 570 757 mil. Kčs o 437 420 mil. Kčs, které vznikly u státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu a byly pokryty vrácenými nevyčerpanými příspěvky koncem roku 1968 a prostředky uvolněnými z vládní rozpočtové rezervy;

II. bere na vědomí, že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1969 skončilo přebytkem ve výši 2 973 675 mil. Kčs, který národní výbory převedly do svých fondů rezerv a rozvoje.

V Praze dne 24. června 1970

Předseda vlády ČSR

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP