ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

72

Návrh

poslanců dr. Ambruze, Jedličky, Tomana, Koutného, Kolaříkové

a dr. Hájka

na doplňovací volbu členů výborů České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a 65 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada

zvolila v doplňovací volbě

do výboru ČNR pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace

posl. Slavomila Bartoše a

posl. Marii Holatovou (která se současně na svou vlastní žádost odvolává z výboru ČNR pro národní výbory a národnosti) a

odvolala z kulturního a školského výboru ČNR

posl. dr. Ericha Springera (který současně podle své vlastní žádosti zůstává členem zdravotního a sociálního výboru ČNR).

V Praze dne 10. dubna 1970

dr. Ambruz, Jedlička, Toman, Koutný, Kolaříková, dr. Hájek


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP