ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

70

Společná zpráva

kulturního a školského výboru a ústavně právního výboru

České národní rady

k vládnímu návrhu zákona ČNR (tisk 64)

o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky

Kulturní a školský výbor dne 25. března a ústavně právní výbor dne 31. března 1970 projednaly vládní návrh zákona ČNR o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky (tisk 64).

Po zprávách zpravodajů posl. ing. Petra Víška v kulturním a školském výboru a posl. dr. Boženy Pátkové v ústavně právním výboru a po rozpravě se oba výbory shodně usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR (tisk 64) o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky schválila beze změny.

V Praze dne 31. března 1970

dr. Jiří Hájek v. r.

předseda kulturního

a školského výboru ČNR

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

předseda ústavně správního

výboru ČNR

   

Ing. Petr Víšek v. r.

zpravodaj kulturního

a školského výboru ČNR

dr. Božena Pátková v. r.

zpravodajka ústavně právního

výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP