ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

68

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu

předsedy a náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 44 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění zákona č. 156/1969 Sb. volbu předsedy a náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Kandidáti byli, vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 44 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění zákona č. 156/1969 Sb. tyto kandidáty:

JUDr. Josef Ondřej

do funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky,

JUDr. Miloš Jestřáb,

JUDr. Vlastimil Handl

do funkce náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky."

V Praze dne 11. března 1970

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP