ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

67

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu

soudců obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění zákona č. 156/1969 Sb., volbu soudců obvodních soudů v Praze a okresních soudů.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění zákona č. 156/1969 Sb. do funkce soudců z povolání obvodních soudů v Praze a do funkce soudců z povolání okresních soudů tyto kandidáty:

 

Pro obvodní soud v Praze 1:

Jaromír Harmach

Marie Sinevičová

JUDr. Miluše Umlaufová

Milada Uřidilová

Pro obvodní soud v Praze 4:

Helena Hlavatá

JUDr. František Grospič

Pro obvodní soud v Praze 6:

Libuše Provazníková

Pro obvodní soud v Praze 9:

JUDr. Jiří Rovenský

Pro obvodní soud v Praze 10:

JUDr. Huben Zeidler

Pro okresní stud v Nymburce:

Jaroslava Fleischmanová, prom. práv.

JUDr. Ludmila Kožíšková

Pro okresní soud v Benešově:

Helena Hofmanová, prom. práv.

Pro okresní soud Praha - západ:

Marie Houšťavová

Pro okresní soud v Kladně:

Eva Jonáková

Pro okresní soud v Rakovníku:

Marie Loubalová

Pro okresní soud v Příbrami:

JUDr. Josef Ondráček

Pro okresní soud Praha - východ:

Heléna Urválková

Pro okresní soud v Českých Budějovicích:

JUDr. Bohumír Hanuš

Pro okresní soud v Karlových Varech:

JUDr. Zdeněk Freiman

Brigita Chrastilová

Pro okresní soud v Rokycanech:

JUDr. Emil Blažek

JUDr. Jan Vaněk

Pro okresní soud Plzeň - město:

JUDr. Hana Pecová

Pro okresní soud v Teplicích:

JUDr. Alena Barochová

Pro okresní soud v Liberci:

JUDr. František Hruša

Pro okresní soud v Litoměřicích:

JUDr. Helena Gottwaldová

JUDr. Růžena Vajsová

Pro okresní soud v Mostě:

Karel Cigler. prom. práv.

Pro okresní soud v Ústí n./Labem:

Jaromír Slezák, prom. práv.

JUDr. Zdeňka Stejskalová

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Josef Havrda

JUDr. František Procházka

JUDr. Zdeňka Střelečková

Pro okresní soud v Rychnově n. Kněžnou:

Jan Strašil, prom. práv.

Pro okresní soud v Ústí n. Orlicí:

Jana Faifrová

Pro městský soud v Brně:

JUDr. Václav Karásek

JUDr. Jan Žižlavský

Pro okresní soud ve Vyškově:

Rudolf Plzák, prom. práv.

Pro okresní soud v Karviné:

JUDr. Ladislav Roskoványi."

V Praze dne 11. března 1970

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP