ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

63

Návrh

ministra spravedlnosti České socialistické republiky

podle § 51 odst. 1 a 2 zákona č. 156/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců,

na odvolání

soudců z povolání ze soudcovské funkce

Podle § 51 odst. 1 a 2 zák. č. 156/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců navrhuji, aby byli z funkce soudců z povolání odvoláni:

1. JUDr. Jana Blumová, nar. 25. 4. 1941 v Chlumci nad Cidlinou, soudkyně z povolání: okresního soudu v Berouně,

2. JUDr. Zdeněk Červený, nar. 11. 6. 1921 ve Vrbové, okr. Nitra, soudce z povolání okresního soudu v Chomutově.

JUDr. Jana Blumová, zvolená v roce 1964 soudkyní okresního soudu v Berouně, odjela dne 30. 9. 1969 na turistický zájezd do Německé spolkové republiky, odkud se nevrátila. V dopise zdůvodňovala, že vzhledem ke své nemoci ledvin a jinému stavu požádala konzulát ČSSR o prodloužení pobytu. Šetřením bylo zjištěno, že konzulát ČSSR jmenované žádné prodloužení pobytu v Německé spolkové republice nevystavil, neboť jmenovaná o prodloužení nežádala. Podle učiněných zjištění je zřejmé, že se dr. Blumová již nehodlá vrátit do Československé socialistické republiky. Tímto svým jednáním porušila závažným způsobem své soudcovské povinnosti a ztratila tím též důvěru pracujícího lidu.

JUDr. Zdeněk Červený, předseda senátu okresního soudu v Chomutově, odcestoval s řádnými cestovními doklady dme 6. října 1969 do Německé spolkové republiky na dobu 4 dnů a po uplynutí doby povoleného pobytu se do Československé socialistické republiky nevrátil, ani nepožádal o prodloužení pobytu v cizině. Nezákonným opuštěním republiky porušil dr. Červený závažným způsobem své soudcovské povinnosti a ztratil tím důvěru pracujícího lidu.

Tím jsou u obou soudců z povolání splněny důvody jejich odvolání ze soudcovské funkce podle § 51 odst. 1 a 2 zákona č. 156/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců.

Navrhuji proto, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu ministra spravedlnosti České socialistické republiky

odvolává

1. JUDr. Janu Blumovou z funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Berouně,

2. JUDr. Zdeňka Červeného z funkce soudce z povolání okresního soudu v Chomutově".

 

V Praze dne 2. března 1970

JUDr. Jan Němec v. r.

ministr spravedlnosti


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP