ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

51

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje podle § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období do národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, aby Česká národní rada vykonala doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů Federálního shromáždění.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje jako kandidáty do funkce poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění tyto poslance České národní rady:

1. Burger Oldřich, vedoucí odd. MV ČSS, Praha

2. Diviš Eduard, předseda JZD Drhovle, okr. Písek

3. Gavenda Zdeněk, předák, Důl 9. květen, okr. Karviná

4. Gavlík Karel, ředitel ČSSS Dvorce, okr. Bruntál

5. Hájek František, předseda MěNV Františkovy Lázně, okr. Cheb

6. Henzl Jaroslav, MUDr., lékař OUNZ Havlíčkův Brod

7. Himl Antonín, designovaný předseda rady Sdružení organizací dětí a mládeže, Praha

8. Hluší Jan, karosář, Přerovské strojírny, Přerov

9. Holomek Tomáš, JUDr., obvodní vojenský prokurátor, Brno

10. Horák Jaromír, ing., ředitel SÚTV, Pardubice

11. Kaplanová Eliška, ředitelka Dětského domova, Opava

12. Kiesewetter Zbyněk; JUDr., hlavní vojenský prokurátor a náměstek generálního prokurátora

13. Kopecký Josef, tajemník středočeského KV KSČ

14. Lakomý František, předseda JZD Prosenice, okr. Přerov

15. Lang Jaromír, prof., PhDr., vedoucí katedry University 17. listopadu Praha

16. Pánek Václav, ing., předsednictvo vlády

17. Partišová Anna, učitelka ZDŠ, Praha 2

18. Pavlík Vratislav, dělník ČKD, naftové motory

19. Pelikánová Olga techn. úřednice, OP Prostějov

20. Pešek Jan, dělník JTT, Veselí na Moravě, okr. Hodonín

21. Příhoda Vratislav, mistr, Elektrárna Opatovice, okr. Pardubice

22. Ptáček Vladimír, ing., vedoucí obchod. odboru generál. ředitelství Cementárny a vápenky, Radotín

23. Šimon Josef, ing., ministr průmyslu ČSR

24. Škodová Vlasta, ref. odboru vnitřních věcí, ONV Ústí nad Labem

25. Zálešák Alois, ing., ekonomický náměstek ředitele, Průmyslové stavby, n. p., Brno

V Praze dne 21. listopadu 1969

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP