ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

50

Návrh

poslanců ing. Buriana, prof. ing. Červinky, prof. Hechtové, Davida, Fleyberka, Paulyho a Suchopárka

na doplňovací volbu místopředsedů, předsedů výborů, ověřovatelů předsednictva a ostatních členů předsednictva České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 50 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada zvolila v doplňovací volbě místopředsedy, předsedy výborů, ověřovatele a další členy předsednictva České národní rady, a to v tomto složení:

a/ poslanec Ambruz Vladimír, JUDr. - místopředseda České národní rady

poslanec Toman František - místopředseda České národní rady a předseda výboru pro právní ochranu občanů

b/ poslanec Hájek Jiří, PhDr. - člen předsednictva České národní rady a předseda výboru kulturního a školského

poslanec Vaněček Václav, prof. JUDr., DrSc., člen korespondent ČSAV - člen předsednictva České národní rady a předseda výboru ústavněprávního

poslanec Toman Bohuslav - člen předsednictva České národní rady a předseda průmyslového výboru

poslanec Benc Miloslav, ing. - člen předsednictva České národní rady a předseda výboru pro zemědělství a výživu

poslankyně Kolaříková Heda - členka předsednictva České národní rady a předsedkyně výboru pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace

poslanec Gavenda Zdeněk - člen předsednictva České národní rady a předseda mandátového a imunitního výboru

c/ poslanec Kabelka Jiří, ing. - ověřovatel předsednictva

d/ poslankyně Kaplanová Eliška - členka předsednictva České národní rady

poslanec Rosický Bohumír, prof. RNDr., DrSc., člen korespondent ČSAV - člen předsednictva České národní rady

poslanec Himl Antonín - člen předsednictva České národní rady

poslanec Horák Jaroslav, ing. - člen předsednictva České národní rady

poslanec Exner František, ing. - člen předsednictva České národní rady

poslanec Židlický František - člen předsednictva České národní rady

V Praze dne 21. listopadu 1969

ing. Burian, prof. ing. Červinka, prof. Hechtová, David, Fleyberk, Pauly a Suchopárek


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP