ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

49

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a poslanců ing. Buriana, prof. ing. Červinky, prof. Hechtové, Davida, Fleyberka, Paulyho a Suchopárka

na volbu předsedy České národní rady.

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 50 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, aby Česká národní rada zvolila

poslance Evžena ERBANA

předsedou České národní rady.

.

V Praze dne 21. listopadu 1969

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Ing. Burian, prof, ing. Červinka, prof. Hechtová, David, Fleyberk, Pauly, Suchopárek


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP