ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

48

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na doplňovací volbu poslanců České národní rady

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje podle § 2 první věty ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období do národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, aby Česká národní rada vykonala doplňovací volbu poslanců České národní rady.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR navrhuje do funkce poslanců České národní rady tyto kandidáty:

1. Adamec Ladislav RSDr., CSc.

2. Ambruz Vladimír JUDr.

3. Barák Ladislav ing.

4. Bartoš Slavomil

5. Benc Miloslav ing.

6. Burger Oldřich

7. Češka Zdeněk doc., JUDr., CSc.

8. Diviš Eduard

9. Fridrich Oldřich

10. Gavenda Zdeněk

11. Gavlík Karel

12. Hájek František

13. Hájek Jiří PhDr.

14. Henzl Jaroslav MUDr.

15. Herkommer Rudolf

16. Himl Antonín

17. Hluší Jan

18. Holomek Tomáš JUDr.

19. Horák Jaromír ing.

20. Houska Jindřich

21. Hrbek Jaromír prof., MUDr., DrSc.

22. Hudeček Miroslav

23. Hynek Josef

24. Chytráček Stanislav

25. Jarošová Marie

26. Kaplanová Eliška

27. Kiesewetter Zbyněk JUDr.

28. Kopecký Josef

29. Kotková Emílie

30. Kovařík Stanislav ing.

31. Krajhanzl Jaroslav

32. Krňávek Václav

33. Kubánek Oldřich

34. Lakomý František

35. Lang Jaromír prof., PhDr.

36. Linhart Jaroslav

37. Matějka Oldřich ing.

38. Novák František

39. Partišová Anna

40. Pavlík Vratislav

41. Pelikánová Olga

42. Pešek Jan

43. Procházka Lubomír RSDr.

44. Příhoda Vratislav

45. Ptáček Vladimír ing.

46. Rosický Bohumír, prof., RNDr., DrSc., člen koresp. CSAY

47. Starec Václav

48. Sebera František

49. Simon Josef ing.

50. Škodová Vlasta

51. Skvařil Jaroslav

52. Teplý Josef

53. Thiele Emil

54. Toman Bohuslav

55. Vacík Miloslav

56. Valenta Josef RSDr.

57. Vaněček Václav, prof., JUDr., DrSc., člen koresp. CSAV

58. Vejr Jaroslav

59. Vyhlídal Miroslav

60. Zálešák Alois ing.

61. Zemánek Josef

62. Židlický František

V Praze dne 21. listopadu 1969

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP