ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

47

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na zproštění poslanců České národní rady poslanecké funkce

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje podle § 3 ústavního zákona č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

Česká národní rada zprošťuje na návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky podle § 3 ústavního zákona č. 117/1969 Sb. poslanecké funkce v České národní radě:

a/ podle § odst. 1 písm. a/ ústavního zákona č. 117/1969 Sb.

Mikeska Jan

Rychtrmoc Zdeněk

Smutný Rudolf, ing.

Snížková Liběna

Voska Václav

b/ podle § 3 odst. 1 písm. b/ ústavního zákona č. 117/1969 Sb.

Battěk Rudolf, ing.

Gartner Rudolf

Goldstücker Eduard, PhDr., prof.

Hejzlar Zdeněk, prom. hist.

Hübl Milan, PhDr., CSc., doc.

Šik Ota, DrSc., prof., akad.

Tůma Václav, ing.

Turečková Jiřina

Vitáček Jaroslav, RSDr.

V Praze dne 21. listopadu 1969

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP