ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

44

Zpráva

předsedy České národní rady

o zákonném opatření předsednictva České národní rady

kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců

Vláda České socialistické republiky předložila dne 27. srpna 1969 předsednictvu České národní rady vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců /tisk 38/.

Předsednictvo České národní rady za účasti ministra spravedlnosti ČSR dr. Václava Hrabala vládní návrh projednalo dne 27. srpna 1969 a usneslo se po doplnění § 2, kde se za slovo "vyhlášení" vsunují slova "a platí do 31. 12. 1969", podle čl.121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva České národní rady.

Zákonné opatření bylo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci,vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č.35/1969 Sb.

Podle čl. 121 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, je třeba, aby Česká národní rada toto zákonné opatření předsednictva České národní rady dodatečně schválila. Navrhuji proto, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada schvaluje podle čl. 121 odst. 4 ústavního zákona č.143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 27. srpna 1969 č. 35/1969 Sb., kterým se ministr Spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců."

V Praze dne 25. listopadu 1969

Předseda České národní rady:

Dr. Čestmír Císař v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP