ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

43

Zpráva

předsedy České národní rady

o zákonném opatření předsednictva České národní rady

o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel

Vláda České socialistické republiky předložila dne 3. července 1969 předsednictvu České národní rady vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o některých odvodech a závazných limitech a o změně důchodové daně /tisk 33/.

Předsednictvo České národní rady vládní návrh projednalo dne 10. července 1969 a usneslo se na základě společné zprávy výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru /tisk 34/ a po zpravodajské zprávě posl. ing. Josefa Tomana, podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva České národní rady.

Zákonné opatření bylo podle čl. III odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č.29/1969 Sb.

Podle čl.121 odst. 4 ústavního zákona č.143/1968 Sb., o československé federaci, je třeba, aby Česká národní rada toto zákonné opatření předsednictva České národní rady dodatečně schválila. Navrhuji proto, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada schvaluje podle č. 127 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o Československé federaci, zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. července 1969 č. 29/1969 Sb. o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel."

V Praze dne 25. listopadu 1969

Předseda České národní rady

Dr. Čestmír Císař v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP