ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

42

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na doplňovací volbu soudců,

kteří vykonávají svou funkci vedle svého zaměstnání,

ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle § 48 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb., jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb. doplňovací volbu soudců, kteří vykonávají svoji funkci vedle svého zaměstnání, k některým krajským a okresním soudům v České socialistické republice.

Poslední volba soudců byla provedena v r. 1964. Od této doby došlo ke značnému snížení stavu soudců, vykonávajících svou funkci vedle svého zaměstnání. Stalo se tak především v důsledku jejich přestěhování, vysokého věku, nemoci či úmrtí, a konečně i proto, že někteří soudci odmítli svou funkci dále vykonávat z důvodu prodlouženého volebního období. Tato situace vážně narušuje práci soudů a způsobuje její zpožďování.

Z uvedených příčin je nutno zajistit plynulý chod soudní činnosti a alespoň částečně doplnit stav soudců vykonávajících svou funkci vedle svého zaměstnání. Na výběru navržených kandidátů se podílely především příslušné stranické orgány a orgány Národní fronty ČSR.

Všichni navržení kandidáti splňují předpoklady, stanovené pro funkci soudce, a se svou kandidaturou do této funkce souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky volí podle § 48 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb., jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.

do funkce soudců, kteří vykonávali svou funkci vedle svého zaměstnání,

tyto kandidáty:

 

I. K městskému soudu v Praze:

 

Olga Aronová

nar. 5. 8. 1923,

Josef Bastl

nar. 29. 10. 1911,

Karel Blabolil

nar. 5. 10. 1902,

Gizela Bráníková

nar. 15. 4. 1908,

Josef Bukovský

nar. 3. 2. 1900,

Václav Dolejší

nar. 25. 9. 1923,

Jiří Dvořák

nar. 26. 5. 1932,

Antonín Fojtík

nar. 25. 12. 1937,

Jan Fojtík

nar. 7. 5. 1944,

František Frčka

nar. 15. 3. 1922,

Bohumil Havelka

nar. 14. 5. 1927,

ing. dr. Jan Havelka

nar. 1. 8. 1904,

František Herlinger

nar. 18. 8. 1901,

Otakar Holubec

nar. 10. 1. 1915,

Eduard Jareš

nar. 3. 7. 1907,

Ladislav Kortus

nar. 28. 6. 1913,

Jarmila Kortusová

nar. 8. 8. 1931,

Karel Kořízek

nar. 15. 4. 1905,

Bedřich Leiš

nar. 3. 12. 1919,

Karel Mišička

nar. 27. 1. 1919,

Josef Mikyška

nar. 25. 1. 1922,

Stanislav Muž

nar. 18. 11. 1934,

Vlasta Nováková

nar. 15. 3. 1922,

Viktor Pak

nar. 23. 8. 1921,

František Podzimek

nar. 14. 10. 1898,

Josef Pospěch

nar. 3. 3. 1920,

Jaroslav Roder

nar. 17. 3. 1912,

Vladimír Slavík

nar. 23. 12. 1930,

Miroslav Sobotka

nar. 27. 8. 1919,

Ludmila Šomková

nar. 13. 8. 1899,

Josef Šrámek

nar. 29. 12. 1903,

Vladimír Tábořík

nar. 10. 7. 1921,

Jaroslav Večeřa

nar. 3. 5. 1926,

Maríe Veselá

nar. 16. 3. 1906,

Anna Zákravská

nar. 29. 1. 1902,

František Zdeněk

nar. 10. 1. 1927.


II. Ke krajskému soudu v Plzni:

 

Jiří Šilhavý

nar. 21. 8. 1942.


III. K obvodnímu soudu pro Prahu 1:

 

Václav Bábor

nar. 26. 1. 1921,

Ludvík Bacurík

nar. 17. 7. 1904,

Dana Bambasová

nar. 16. 7. 1932,

František Bareš

nar. 24. 2. 1904,

Jana Bárková

nar. 14. 3. 1914,

Viktor Brehovský

nar. 28. 12. 1929,

Maxmilián Brendl

nar. 16. 3. 1932,

Jiří Brož

nar. 22. 9. 1928,

Emil Čermák

nar. 5. 3. 1921,

Aleš Čížek

nar. 11. 2. 1934,

ing. Věra Dlabalová

nar. 25. 3. 1921,

Oldřich Doucha

nar. 13. 4. 1914,

Augustin Drahorád

nar. 9. 4. 1898,

Valentin Dufek

nar. 8. 2. 1906,

Josef Duchoň

nar. 16. 3. 1903,

Hana Ernyeiová

nar. 19. 2. 1941,

Rudolf Filip

nar. 26. 1. 1924,

Marie Formánková

nar. 13. 10. 1902,

Jaroslav Fraiss

nar. 25. 5. 1913,

Marie Hejhalová

nar. 20. 11. 1903,

Václav Hladík

nar. 22. 10. 1911,

Jaroslava Hladíková

nar. 18. 4. 1918,

JUDr. Jaroslav Hölzl

nar. 26. 7. 1902,

Ladislav Hrbek

nar. 9. 8. 1900,

Jiří Chotvaš

nar. 15. 1. 1922,

František Ježek

nar. 6. 9. 1905,

Jan Jindra

nar. 18. 6. 1924,

JUDr. Věra Jonášová

nar. 10. 6. 1922,

Marie Karbanová

nar. 19. 6. 1916,

František Klouček

nar. 7. 8. 1900,

Ferdinand Kobosil

nar. 8. 1. 1922,

Stanislav Kodým

nar. 5. 9. 1922,

Dana Kotrčová

nar. 24. 1. 1935,

Emilie Kozáková

nar. 19. 11. 1920,

Alžběta Kubištová

nar. 18. 11. 1900,

Marie Maršálová

nar. 27. 9. 1908,

Drahomíra Moravcová

nar. 7. 12. 1934,

František Müller

nar. 28. 10. 1926,

Jiří Němeček

nar. 22. 9. 1922,

Marie Neumannová

nar. 8. 6. 1912,

Josef Novák

nar. 23. 2. 1919,

Libuše Nováková

nar. 16. 3. 1926,

Věra Opatová

nar. 17. 2. 1922,

Anna Paťhová

nar. 12. 7. 1907,

Antonín Peřina

nar. 25. 8. 1924,

Oldřich Peřt

nar. 5. 8. 1938,

Miluše Pospíšilová

nar. 23. 9. 1943,

Marie Pravdová

nar. 4. 8. 1905,

Josef Přibyl

nar. 12. 1. 1904,

Božena Reisová

nar. 5. 3. 1927,

Václav Richter

nar. 7. 4. 1927,

Josef Roček

nar. 25. 11. 1909,

Vojtěch Řehák

nar. 22. 4. 1914,

Eliška Semeráková

nar. 19. 11. 1911,

Ing. Bohumil Skalický

nar. 25. 7. 1920,

Václav Skalický

nar. 5. 8. 1919,

Vladimír Skřivan

nar. 28. 12. 1900,

Jiří Sovák

nar. 4. 2. 1923,

prom. práv. Ludmila Suchá

nar. 25. 1. 1934,

Ing. Oldřich Ševít

nar. 23. 7. 1929,

Rudolf Špička

nar. 28. 8. 1928.

Ing. Jaroslav Švugr, CSc.

nar. 21. 4. 1928,

Ing. Martin Šťastný

nar. 31. 10. 1919,

Josef Tupý

nar. 19. 5. 1905,

Jan Turek

nar. 26. 9. 1929,

František Tvrdík

nar. 24. 7. 1904,

pplk. Adolf Unčovský

nar. 16. 10. 1920,

Karel Valenta

nar. 31. 8. 1922,

Ferdinand Vaněk

nar. 22. 10. 1922,

František Vejmelka

nar. 23. 7. 1920,

Milan Vobr

nar. 13. 7. 1930,

JUDr. Miroslav Vybíral

nar. 26. 9. 1912,

Marie Winzbergerová

nar. 4. 9. 1911,

Ing. Stanislav Záhorský

nar. 25. 2. 1924,

Jiřina Zelenková

nar. 8. 7. 1923,

Vojtěch Zíka

nar. 19. 8. 1908.


IV. K obvodnímu soudu pro Prahu 2:

 

Jaroslav Benda

nar. 15. 10. 1914,

Josef Bendl

nar. 25. 6. 1911,

Františka Brabcová

nar. 18. 12. 1902,

Karel Bukovanský

nar. 25. 8. 1900,

Miroslav Čejka

nar. 24. 2. 1918,

Jan Hudera

nar. 10. 9. 1902,

Jaroslav Jakouš

nar. 4. 12. 1928,

Václav Kupejš

nar. 30. 10. 1911,

Jaroslav Machan

nar. 29. 11. 1909,

Miroslav Majer

nar. 21. 5. 1907,

Věra Měřičková

nar. 13. 11. 1921,

Adam Michl

nar. 21. 1. 1907,

Vladimír Pánek

nar. 13. 10. 1925,

Emilián Řezáč

nar. 12. 12. 1920,

Bohumil Sladký

nar. 30. 1. 1905,

JUDr. Karel Šťastný

nar. 24. 11. 1914,

Ladislav Tuček

nar. 19. 6. 1903,

Rudolf Ungr

nar. 14. 4. 1911,

Jan Valenta

nar. 29. 8. 1903,

Pavel Vošahlík

nar. 6. 3. 1915,

Dr. Emilie Zděnovcová

nar. 8. 10. 1905,

Věra Zdražilová

nar. 20. 7. 1923.


V. K obvodnímu soudu pro Prahu 5:

 

Jaroslav Bára

nar. 18. 11. 1927,

Zdeňka Benešová

nar. 29. 4. 1925,

Karel Beránek

nar. 1. 5. 1907,

František Bláha

nar. 3. 5. 1926,

Antonín Blesk

nar. 1. 8. 1935,

Hedvika Bolardtová

nar. 27. 9. 1908,

Josef Brož

nar. 1. 4. 1907,

Jiřina Císařová

nar. 15. 2. 1924,

Karel Gréga

nar. 18. 1. 1928,

Jiří Hrubý

nar. 12. 4. 1934,

Jiří Kafka

nar. 1. 3. 1912,

Emilie Kozáková

nar. 19. 10. 1920,

Alois Kroupa

nar. 6. 8. 1922,

Dr. Josef Křivánek

nar. 9. 3. 1923,

Bohumil Novák

nar. 2. 10. 1913,

Jiří Paul

nar. 30. 4. 1901,

Josef Pešek

nar. 25. 9. 1914,

Blažena Petrtýlová

nar. 6. 4. 1919,

Josef Pěkný

nar. 17. 5. 1914,

Ing. Ladislav Procházka

nar. 18. 6. 1937,

Olga Seifertová

nar. 10. 4. 1932,

Dr. Leo Schifauer

nar. 9. 7. 1924,

Václav Skála

nar. 17. 4. 1936,

Josef Stibůrek

nar. 6. 11. 1939,

Květa Šmídová

nar. 4. 3. 1924,

Alena Tobolková

nar. 9. 4. 1937,

Jaroslav Tvrz

nar. 29. 6. 1926,

Emilie Urbánková

nar. 4. 8. 1922,

Jaroslav Vintík

nar. 24. 8. 1939,

František Zeman

nar. 5. 11. 1926.


VI. K obvodnímu soudu pro Prahu 8:

 

Vladimír Čáp

nar. 19. 5. 1932,

Josef Čížek

nar. 13. 3. 1890,

Hana Donthová

nar. 17. 10. 1929,

Václav Dünebir

nar. 2. 12. 1901,

Alena Florianová

nar. 1. 3. 1925,

Jaroslav Funfálek

nar. 10. 12. 1915,

Josef Gross

nar. 17. 3. 1905,

Josef Háš

nar. 6. 8. 1899,

Jiří Havel

nar. 20. 7. 1932,

Anna Himlová

nar. 18. 6. 1906,

Marie Holubičková

nar. 21. 9. 1904,

Ing. Josef Hylmar

nar. 18. 3. 1902,

Jaroslav Kozák

nar. 5. 10. 1894,

Václav Krupka

nar. 2. 1. 1894,

Miroslav Kunetka

nar. 16. 12. 1900,

Vojtěch Kysela

nar. 4. 11. 1914,

Jitka Maiznerová

nar. 3. 2. 1935,

Jarmila Maltlová

nar. 27. 10. 1915,

František Mošovský

nar. 15. 9. 1919,

Jiří Müller

nar. 9. 1. 1922,

Jarmila Pešková

nar. 15. 11. 1911,

Rudolf Ptáčník

nar. 6. 4. 1901,

Jiřina Rájecká

nar. 17. 11. 1931,

Jiřina Ropková

nar. 21. 5. 1919,

Anna Řehulová

nar. 8. 11. 1909,

Karel Sedláček

nar. 29. 6. 1913,

Emilie Somolová

nar. 8. 1. 1929,

Věra Šťastná

nar. 21. 2. 1926,

Robert Štefl

nar. 4. 6. 1912,

Josef Trousil

nar. 29. 4. 1913,

Jan Urban

nar. 21. 4. 1905,

Zdenka Višnická

nar. 6. 11. 1933,

Zdislav Vodák

nar. 31. 1. 1894,

Růžena Vykoukalová

nar. 30. 5. 1896,

Josef Zajíc

nar. 8. 5. 1901,

Eva Žďárská

nar. 11. 2. 1938.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP