ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

I. volební období

32

Společná zpráva

výboru ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru ČNR

k vládnímu návrhu zákona ČNR (tisk 26)

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969, kterou oba výbory pozměňují svou společnou zprávu (tisk 29)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právní výbor ČNR projednaly ve své schůzi dne 7. července 1969 dopis předsedy vlády České socialistické republiky ze dne 4. července 1969, kterým předseda vlády sděluje, že se vláda České socialistické republiky svým usnesením ze dne 3. července 1969 usnesla pozměnit vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969 (tisk 26) v tom smyslu, že se z něho vypouští ustanovení § 2 o změně zákona č. 159/1968 Sb., o důchodové dani, ustanovení § 3 o odvodech z motorových vozidel u výrobních a spotřebních družstev a poslední věta § 5.

Oba výbory proto pozměňují část III své společné zprávy (tisk 29) takto:

"III. schvaluje

vládní návrh zákona ČNR (tisk 26) o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969 s těmito změnami:

1. dosavadní uvozovací klauzule se nahrazuje tímto zněním:

"Česká národní rada se usnesla při projednávání rozdělení státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rozpočty národní a federální, vycházejíc z příslušných ustanovení zákona č. 158/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních, jakož i ve smyslu ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákoně:";

2. z vládního návrhu se vypouští § 2, 3 a druhá věta § 5;

3. dosavadní § 4 se přečísluje na § 2, a dosavadní § 5 na § 3."

V Praze dne 7. července 1969

Ing. Josef Toman,

dr. Zdeněk Jičínský,

místopředseda výboru pro plán a rozpočet

předseda ústavně právního výboru


dr. Ladislav Veltruský,

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP