ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

28

Společná zpráva

výboru ústavně právního a výboru pro zemědělství a výživu

k vládnímu návrhu (tisk 25),

kterým vláda České socialistické republiky předkládá České národní radě k souhlasu podle čl. 107 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, podepsanou ve Vídni dne 7. prosince 1967

Výbor pro zemědělství a výživu a výbor ústavně právní projednaly ve svých schůzích dne 27. března 1969 a dne 11. června 1969 zmíněnou Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou, jakož i příslušný vládní návrh schvalovacího usnesení (tisk 25).

Oba výbory doporučují, aby Česká národní rada schválila tento návrh schvalovacího usnesení:

"Česká národní rada souhlasí podle čl. 107 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, podepsanou ve Vídni dne 7. prosince 1967."

V Praze dne 11. června 1969

Ing. Václav Tůma v. r.

Dr. Zdeněk Jičínský v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu

předseda ústavně právního výboru


Dr. Jaroslav Srb v. r.

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP