ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

20

Interpelace

poslance ČNR dr. Zbyňka Vokrouhlického na ministra vnitra České socialistické republiky Josefa Grössera.

Podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady

interpeluji

ministra vnitra České socialistické republiky Josefa Grössera.

Jak známo, dne 25. února 1969 spáchal v Praze na Václavském náměstí sebevraždu upálením student Průmyslové školy železniční v Šumperku Jan Zajíc, nar. 3. 3. 1950 ve Vítkově, okres Opava, přechodně ubytován v Domově mládeže v Šumperku.

Motiv jeho činu je dostatečně znám, Jan Zajíc se s ním rovněž předem netajil a ještě před odjezdem do Prahy, dne 25. 2. 1969 ranním rychlíkem ze Šumperka se s ním svěřil svým kamarádům i profesorům.

Ti, když zjistili ráno dne 25. 2. 1969 nepřítomnost Jana Zajíce ve škole, oznámili v době mezi 8,45 - 9,00 hod. VB v Šumperku, že Jan Zajíc odejel do Prahy s úmyslem spáchat sebevraždu upálením. VB měla k dispozici nejen podrobný popis Jana Zajíce, ale i jeho fotografii, takže měla možnost učinit opatření, aby se předešlo jeho činu.

Zabránit tomuto činu bylo tedy možné a navíc nutné vzhledem k vnitropolitické situaci a možné odezvě na jeho čin, zejména mezi mladou generací.

Žádám proto ministra vnitra, aby mě informoval, jaká opatření učinil resort, v jehož čele stojí, dne 25. 2. 1969 mezi 8,45 - 9,00 hod. a 14,30 hod., aby zabránil sebevraždě Jana Zajíce, zda nedošlo k opomenutí povinností VB a jak bude postupováno proti těm, kteří se eventuálně tohoto opomenutí dopustili.

V Praze dne 25. března 1969

Dr. Zbyněk Vokrouhlický, Csc.,v. r.

 

poslanec ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP