ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

18

Interpelace

posl. akad. Otto Wichterle na ministra vnitra České socialistické republiky Josefa Grössera.

Podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady

interpeluji

ministra vnitra České socialistické republiky Josefa Grössera ve věci obvinění z nečestných nebo trestných činů členů a pracovníků České akademie věd, člena korespondenta prof. J. Hájka, člena korespondenta prof. O. Šika a prof. V. Černého.

V projevu proneseném na okresním aktivu v Trutnově dne 11. ledna 1969, jehož text byl v poslední době distribuován mj. též orgány MV (viz reportáž ve Světu práce z 12. 3. 1969) ministr vnitra ČSR obvinuje

- prof. Dr. J. Hájka z "ne zcela jasného počínání" ve funkci ministra zahraničních věcí, že totiž "vyinkasoval v Maďarsku 20 000 šilinků pro svou činnost bez souhlasu příslušných centrálních orgánů a že také odcestoval do New Yorku přes Frankfurt n. M., kde měl připraveno letadlo na zasedání OSN resp. Rady bezpečnosti",

- prof. O. Šika z toho, že "lhal a že jeho manželka odletěla do Prahy vyinkasovat určitou sumu devizových prostředků a vrátila se zpátky do Vídně ...",

- prof. V. Černého, o němž tvrdí, že "je nesporným faktem, že v pohnutých srpnových dnech a zvláště před tím šlo o pokusy o vytvoření pravicové vlády v ČSSR pod vedením prof. Černého. Tyto pokusy byly zmařeny, protože jak jsem uvedl, nastoupila vojska spojenců a začala poté pracovat legálně naše vláda."

Osobním šetřením jsem došel k přesvědčení, že všechna tato obvinění jsou nepravdivá.

Žádám ministra vnitra ČSR Josefa Grössera, aby vysvětlil, z jakých pramenů tato obvinění čerpal, zda a čím jsou objektivně podložena, co jimi sledoval a zda hodlá na nich setrvat.

akad. O. Wichterle, v. r.

V Praze dne 20. března 1969


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP