ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

17

Interpelace

poslanců Františka Gebauera a Petra Rybáře na ministra vnitra České socialistické republiky

Josefa GRÖSSERA

Podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/69 Sb. o jednacím řádu České národní rady

interpelujeme

ministra vnitra ČSR Josefa Grössera

1) ve věci jeho projevu předneseného na okresním aktivu v Trutnově dne 11. 1. 1969. Opírajíce se o informace uveřejněné v časopise Svět práce č. 10 z t. r. ve smyslu § 38 odst. 2, zákona ČNR č. 1/69 Sb. žádáme, aby ministr vnitra vysvětlil, kdo v srpnových dnech připravoval ustavení prozatímní vlády ČSSR a který ústavní zákon počítá s ustavením prozatímní vlády ČSSR.

Ve výňatku, který je také publikován ve výše zmíněném čísle časopisu Svět práce, ministr vnitra údajně řekl: "Kolem federativního uspořádání je stále mnoho diskusí. Je přirozené, mám-li vyjádřit svůj osobní názor, že malá země se dala řídit jinak. Dala se rozhodně řídit bez vytvoření dvou vlád a možná i bez federativního uspořádání. Abych to konkretizoval. Já si myslím, že v té vládě ČSSR, která existovala do konce minulého roku, mohli dostat Slováci třeba i paritní zastoupení. Podobně tak i v Národním shromáždění. Myslím si, že skutečně tato malá země i ekonomika se dala řídit jinak. Ale víte, že jsou věci a události tak daleko, že od toho federativního uspořádání ustoupit nelze".

Žádáme ministra vnitra, aby vysvětlil, do jaké míry považuje tento postoj za slučitelný s programovým prohlášením vlády ČSR ze dne 24. 1. 1969.

2) Na základě informací uvedených v denním tisku např. Československý sport ze dne 13. 3. 1969 žádáme ministra vnitra, aby podal vysvětlení, proč bylo v listopadu r. 1968 vydáno opatření, které omezuje vstup zahraničních studentů do ČSSR, proč s ním nebyly seznámeny cestovní kanceláře, spolu s vysvětlením, jak se toto opatření aplikuje.

V Praze dne 20. 3. 1969

František Gebauer v. r.

Petr Rybář v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP