ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

11

Návrh

poslanců dr. Štrougala, dr. Kučery, Pospíšila, Erbana, dr. Císaře a druhů

na volbu

sedmdesáti pěti poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění podle čl. 147 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Podepsaní navrhují, aby do Sněmovny národů byli zvoleni tito poslanci České národní rady:

1. Bláha František MUDr., prof., Praha

2. Brada Stanislav ing., Klatovy

3. Císař Čestmír PhDr., Praha

4. Černovský Václav ing., Ostrava

5. Černý Jaroslav ing., Prachatice

6. Černý Ludvík, Praha

7. Červenka František, Praha

8. Červinka Antonín ing., CSc., prof., Praha

9. Dutková Eva JUDr., Přerov

10. Erban Evžen, Praha

11. Fischerová Miluše, Praha

12. Fořt Josef ing., Plzeň

13. Frank Eduard, Prostějov

14. Frank Vítězslav, Bruntál

15. Gärtner Rudolf, Dymokury, okr. Nymburk

16. Gebauer František, Praha

17. Grospič Jiří JUDr., CSc., Praha

18. Hašplová Božena, Šumperk

19. Hrdlička Jiří, České Budějovice

20. Hübl Milan PhDr., CSc., doc., Praha

21. Chlup Zdeněk ing., Brno

22. Chytil Václav JUDr., prof., Uherský Ostroh, okr. Uh. Hradiště

23. Jičínský Zdeněk JUDr., DrSc., doc., Praha

24. Kabelka Jiří ing., Nové Hrady, okr. České Budějovice

25. Kácl Karel MUDr., ing., prof., Praha

26. Kaňková Jana, Gottwaldov

27. Kašpar Vladimír, PhDr., Praha

28. Kempný Josef ing., CSc., Ostrava

29. Klein Břetislav, Křešice u Děčína

30. Kolaříková Heda, Jihlava

31. Kouba Jindřich, České Budějovice

32. Kučera Jaroslav, Cheb

33. Losseová Jarmila, Rychnov n. Kněžnou

34. Löbl Karel ing., DrSc., Praha

35. Macura Josef JUDr., Český Těšín

36. Machač Jaromír PhDr., gen. por., Praha

37. Malý Jiří, Kadaň, okr. Chomutov

38. Matějka Miloš JUDr., Rychnov n. Kněžnou

39. Matějková Anna RNDr., Čáslav

40. Matyáš Mirko JUDr., Teplice

41. Mikeska Jan, Pardubice

42. Motlík Václav, Horšice, okr. Plzeň - jih

43. Návorková Marie, České Budějovice

44. Neubert Karel, Brno

45. Neumann Jan, Brno

46. Novotný Václav, Příbram

47. Onderek Zdeněk, Ostrava

48. Pacovský Rudolf, Praha

49. Pauly Jan, Praha

50. Pelnář Jan, Plzeň

51. Piverka Walter, Chodov, okr. Sokolov

52. Poláček Karel, Praha

53. Ptáček Milan ing., Uherské Hradiště

54. Rázl Stanislav ing., Praha

55. Rusek Antonín ing., CSc., doc., Brno

56. Rychtrmoc Zdeněk, Vysoká n. Labem, okr. Hradec Králové

57. Skopal Jaroslav ing., Přerov

58. Smutný Rudolf ing., Ústí n. Labem

59. Sobotníková Olga JUDr., Valtice, okr. Břeclav

60. Souček Jiří ing., Kolín

61. Srb Jaroslav JUDr., Mladá Boleslav

62. Suchopárek Miroslav, Slaný, okr. Kladno

63. Šikolová Jarmila, Mšeno n. Nisou, okr. Jablonec n. Nisou

64. Šimek Vladimír ing., Police n. Metují, okr. Náchod

65. Špaček Josef RSDr., Praha

66. Toman Josef ing., CSc., Praha

67. Tománek Eduard, Horní Suchá, okr. Karviná

68. Tlustý Andrej JUDr., Teplice

69. Turek Adolf PhDr., Opava

70. Ungrád Bohuslav, Žamberk, okr. Ústí n. Orlicí

71. Václavík Antonín PhDr., CSc., doc., Olomouc

72. Vobořilová Helena, Zruč - Senec, okr. Plzeň - sever

73. Vokrouhlický Zbyněk JUDr., CSc., Praha

74. Vybral Vladimír JUDr., prof., Brno

75. Wichterle Otto, akad., Praha

V Praze dne 16. ledna 1969

dr. Štrougal, dr. Kučera, Pospíšil, Erban, dr. Císař, Čivrný, dr. Grospič, Jedlička, dr. Jičínský, Koutný, dr. Kříž, Lochner, dr. Pátková, Smrčka, Šulc, ing. Tůma, ing. Toman, Turečková, dr. Veltruský, dr. Válek

 

Osobní charakteristiky

kandidátů pro volbu poslanců do Sněmovny národů

Bláha František MUDr., prof.

nar. 9. 6. 1896

bytem Praha 10, Na hroudě 11

ženatý

národnost česká

pův. povolání lékař

člen KSČ

Absolvoval lékařskou fakultu Karlovy university v Praze, kde nyní působí jako profesor. Po řadu let aktivně pracuje ve SPB, kde zastává funkci místopředsedy ÚV SPB a předsedy přípravného českého ústředního výboru.

Za svou činnost byl vyznamenán Řádem republiky, Řádem práce, Řádem 25. února I. stupně, vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu". Je držitelem stříbrné hvězdy, zlaté medaile J. E. Purkyně a dalších vyznamenání odbojových, vojenských a za zásluhy o tělovýchovu a sport.

Je poslancem ČNR.

Brada Stanislav Ing.

nar. 6. 2. 1926

bytem Klatovy Plánická 61/5

ženatý

národnost česká

pův. povolání projektant

člen ČSL

Je absolventem ČVUT fakulty inženýrského stavitelství. Absolvoval Ústřed. polit. školu ČSL. Nyní pracuje jako projektant - rozpočtář - specialista v n. p. Pozemní stavby Plzeň. Je členem předsednictva KV ČSL v Plzni.

Je poslancem České národní rady a dosud pracoval v její kulturní komisi.

Císař Čestmír PhDr.

nar. 2. 1. 1920

bytem Praha 7 - Letná, Obránců míru 86

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

člen KSČ

Je absolventem filosofické fakulty KU v Praze. Zastával řadu významných stranických a státních funkcí. Byl tajemníkem ÚV KSČ, ministrem, velvyslancem ČSSR.

Za svou činnost byl vyznamenán vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČSR a na její ustavující schůzi byl zvolen jejím předsedou.

Černovský Václav Ing.

nar. 31. 10. 1935

bytem Ostrava VIII., Havlíčkovo nám. 777

ženatý

národnost česká

pův. povolání horník

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracoval jako funkcionář ČSM, nyní je předsedou Ústřední rady pracující mládeže.

Je poslancem ČNR, členem jejího předsednictva a ověřovatelem. Dosud pracoval v její státoprávní komisi.

Černý Jaroslav Ing.

nar. 14. 5. 1921

bytem Prachatice, Krumlovská 188

národnost česká

pův. povolání truhlář

člen KSČ

Vyučil se truhlářem a v dálkovém studiu absolvoval Institut národohospodářského plánování VŠE v Praze. Od r. 1950 - 1957 byl ředitelem nábytkářského závodu n. p. Jitona.

Od r. 1958 je funkcionářem ONV v Prachaticích, nyní ve funkci předsedy.

Je poslancem ČNR od 21. 12 1968.

Černý Ludvík

nar. 16. 8. 1920

bytem Praha 6, Neherovská 6

národnost česká

pův. povolání úředník

člen KSČ

Je absolventem reálky s maturitou a tříletého strojírenského kursu fakulty ekonomického inženýrství.

Nyní je primátorem hlavního města Prahy.

Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Červenka František

nar. 3. 1. 1922

bytem Praha 7, Antonínská 422/4

ženatý

národnost česká

pův. povolání slévač

člen KSČ

Má základní školní vzdělání a vyučil se slévačem. Je dlouholetým pracovníkem KSČ, nyní je předsedou Středočeského KNV.

Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR a pracoval v její správní komisi.

Červinka Antonín prof. ing.,CSc.

nar. 20. 1. 1926

bytem Praha

národnost česká

pův. povolání ekonom

člen KSČ

Je absolventem Vysoké školy ekonomické a kandidátem ekonomických věd.

Nyní je profesorem VŠP ÚV KSČ a byl jmenován místopředsedou vlády ČSR.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968

Dutková Eva, roz. Mikaová JUDr.

nar. 16. 12. 1921

bytem Přerov, Svépomoc I. č. 24

vdaná

národnost česká

pův. povolání st. notářka

členka ČSL

Je absolventkou právnické fakulty Masarykovy university v Brně a Hudební akademie v Olomouci, kde složila státní zkoušku sbormistrovskou. Nyní pracuje jako notářka Stát. notářství v Přerově, je předsedkyní sekce státu a práva OV Socialistické akademie v Přerově a pracuje v OV ČSTV.

Je poslankyní České národní rady a pracovala v její státoprávní komisi.

Erban Evžen

nar. 18. 6. 1912

bytem Praha 7, Obránců míru 72

ženatý

národnost česká

pův. povolání odborový tajemník

člen KSČ

Je absolventem gymnasia s maturitou a má absolutorium právnické fakulty KU v Praze.

Zastával řadu významných státních a politických funkcí.

Je členem předsednictva ÚV KSČ, předsedou ÚV NF ČSSR a předsedou Správy státních hmotných reserv.

Je nositelem Řádu Klementa Gottwalda, Řádu republiky, Řádu 25. února, Čs. válečného kříže 1939, čs. medaile "Za zásluhy I. stupně", vyznamenání Za zásluhy u příležitosti 10 let lidových milic, medaile "K 20. výročí února", Řádu Polonia restituta I. stupně, francouzské medaile odboje a bulharského řádu 9. září I. třídy.

Je poslancem ČNR.

Fischerová Miluše

nar. 24. 3. 1922

bytem Praha 10 ul. dvouletky 28

vdaná

národnost česká

pův. povolání vychovatelka

členka KSČ

Je absolventkou obchodní školy, rodinné školy a Vysoké školy politické. Zastávala řadu stranických funkcí a ve společenských organizacích. V současné době je předsedkyní ÚV Čs. svazu žen.

Je poslankyní ČNR a členkou jejího předsednictva.

Fořt Josef Ing.

nar. 6. 1. 1924

bytem Plzeň

národnost česká

pův. povolání ekonom

člen KSČ

Zastává funkci předsedy Západočeského KNV a je členem KV KSČ. Má bohaté zkušenosti z dlouhodobého působení ve funkcích v lidové správě.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Frank Eduard

nar. 27. 10. 1913

bytem Prostějov Budovcova 17

ženatý

národnost česká

pův. povolání krejčí

člen KSČ

Je absolventem nižší průmyslové školy oděvní. Nyní pracuje jako předseda komise pro služby a místní průmysl ONV Prostějov. Je členem rady ONV a předsedou OV NF v Prostějově.

Za svou činnost byl vyznamenán medailí "Za věrnost 1939 - 1945", vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu" a medailí k 20.výročí osvobození ČSSR.

Je poslancem ČNR a pracoval v její ekonomické komisi.

Frank Vítězslav

nar. 21. 12. 1922

bytem Bruntál tř. hrdinů 27

ženatý

národnost česká

pův povolání dělník

člen KSČ

Je absolv. Zeměd. techn. školy v Opavě. V součas. době je předs. CZV KSČ St. statku Razová. Je poslancem a členem rady v MěNV Bruntál.

Byl vyznamenán jako nejlep. prac. min. zemědělství, obdržel pamětní medaili k 20.výr. osvob. ČSSR a k 20. výr. února.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Gärtner Rudolf

nar. 30. 11. 1919

bytem Dymokury 218 okr. Nymburk

ženatý

národnost česká

pův. povolání úředník

člen KSČ

Je absolventem gymnasia. Nyní pracuje jako předseda JZD Dymokury. Je členem rady MNV, představenstva okr. zem. sdružení a okr. svazu družst. rolníků.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi.

Gebauer František

nar. 1942

bytem Praha 3 Baranova 17

národnost česká

pův. povolání student

bez str. příslušnosti

Je studujícím Právnické fakulty KU v Praze, členem předsednictva Svazu vysokoškol. studentstva a předsedou akademické rady studentů Práv. fakulty.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Grospič Jiří JUDr. Csc.

nar. 19. 3. 1929

bytem Praha 10 - Vršovice Oblouková č.8

národnost česká

pův. povolání právník

člen KSČ

Je absolventem Práv. fakulty KU v Praze a působí jako vědecký pracovník v Ústavu státu a práva ČSAV. Aktivně se podílel na vypracování osnov různých zákonů a jako exter. pracovník NS pracoval na přípravě návrhu federativ. uspořádání ČSSR.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Hašplová Božena

nar. 19. 7. 1917

bytem Šumperk Raisova 17

vdaná

národnost česká

pův. povol. učitelka

členka KSČ

Je absolv. učitelského ústavu s maturitou. Nyní je zástupkyní ředitele ZDŠ v Šumperku. Je členkou Městského výboru Svazu žen v Šumperku a KV KSČ Severomoravského kraje.

Je nositelkou vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu"a titulu "Vzorná učitelka".

Je poslankyní ČNR a pracovala v její kulturní komisi.

Hrdlička Jiří

nar. 8. 11. 1921

bytem Čes. Budějovice Grünwaldova 770/1 a

ženatý

národnost česká

pův. povolání redaktor

člen ČSS

Je absolventem gymnasia s maturitou a tříleté VÚML. Nyní pracuje jako redaktor Svobodného slova. Je místopředsedou KV NF a předsedou KV ČSS v Čes. Budějovicích.

Je nositelem vyznamenání za "Zásluhy o tisk" a "Za vynikající práci".

Je poslancem České národní rady a pracoval v její kulturní komisi.

Hübl Milan PhDr. CSc., doc.

nar. 27. 1. 1927

bytem Praha 5 Na Březince 14

ženatý

národnost česká

pův. povolání dělník

člen KSČ

Je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Nyní je rektorem VPŠ ÚV KSČ. Je členem ÚV KSČ a Městského výboru KSČ v Praze.

Je poslancem ČNR a byl členem jejího předsednictva.

Chlup Zdeněk Ing. arch.

nar. 1921

bytem Brno

národnost česká

pův. povolání korespond.

člen KSČ

Je absolventem VUT v Brně. Pracoval jako projektant, nyní je hlavním architektem města Brna. Ve svém oboru je významným odborníkem.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.

Chytil Václav JUDr.

nar. 3. 11. 1907

bytem Uher. Ostroh 2 č. 410

ženatý

národnost česká

pův. povolání právník

člen ČSL

Je absolventem Práv. fakulty Masarykovy univ. v Brně, kde působil jako profesor. Nyní pracuje jako úředník v n. p. PREFA Veselí na Moravě.

Je poslancem ČNR a pracoval v její ekonomické komisi.

Je ověřovatelem ČNR.

Jičínský Zdeněk JUDr. Dr. Csc.

nar. 26. 2. 1929

bytem Praha 1, Pařížská 12

ženatý

národnost česká

pův. povolání právník

člen KSČ

Je absolventem Práv. fakulty KU v Praze a docentem na této fakultě. Je významným odborníkem na úseku teorie státu a práva a pracoval ve vládní komisi pro přípravu ústavního zákona o čs. federaci.

Je poslancem ČNR, byl předsedou její státoprávní komise a členem předsednictva. Nyní je místopředsedou ČNR a předsedou ústavně-právního výboru.

Kabelka Jiří Ing.

nar. 29. 3. 1925

bytem Nové Hrady okr. Č. Budějovice

ženatý

pův. povolání les. inženýr

člen ČSL

Je absolventem Vysoké školy lesního hospodářství v Praze a postgr. studia "Ekonomika a řízení lesního hospodářství". Pracuje jako lesní inženýr v lesním závodě v Dolním Hvozdě. Je místopředsedou KV ČSL a místopředsedou KV Obránců míru v Č. Budějovicích.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní komisi. Nyní byl zvolen členem předsednictva ČNR.

Kácl Karel MUDr. Ing. prof.

nar. 25. 1. 1900

bytem Praha 6 - Vokovice Alžírská 641

ženatý

národnost česká

pův. povol. lékař

člen ČSS

Je absolventem Lékařské fakulty KU v Praze a Vysoké školy chemicko-technolog. inženýrství. Je universitním profesorem - ředitelem ústavu. Je členem zdravotní komise NVP, předsedou toxikologické sekce čs. chemické společnosti, místopředsedou čs. biochemické společnosti a sekce chemie při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Je nositelem Řádu práce, vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu", medaile J. E. Purkyně.

Je poslancem České národní rady a pracoval v její kulturní komisi.

Kaňková Jana

nar. 3. 5.1942

bytem Gottwaldov Prostřední 3377

vdaná

národnost česká

pův. povol. dělnice

členka KSČ

Je absolventkou jedenáctiletky a dálkově studuje Vysokou školu ekonomickou.

Pracuje jako referentka organizace a techniky řízení v n. p. SVIT Gottwaldov.

Je členkou ÚV ČSM - ústřední rady závodních organizací. Obdržela zlatý odznak J. Fučíka.

Je poslankyní ČNR a pracovala v její organizační komisi.

Kašpar Vladimír PhDr.

nar. 11. 8. 1923

bytem Praha, Na Ořechovce 8

ženatý

národnost slovenská

pův. povolání novinář

člen KSČ

Je absolventem filologické fakulty. Nyní je předsedou Svazu českých novinářů a předsedou Ústředí novinářů ČSSR.

Je nositelem vál. kříže 1939, Řádu SNP II., medaile SNP.

Je poslancem ČNR a pracoval v její státoprávní a kulturní komisi.

Kempný Josef ing., CSc.

nar. 19. 7. 1920

bytem Ostrava I., tř. Osvoboditelů 71

ženatý

národnost česká

pův. povolání stav. technik

člen KSČ

Je absolventem Vysokého učení technického a kandidátem ekonomických věd.

Je poslancem Severomoravského KNV a předsedou MěNV v Ostravě. Nyní zastává funkci tajemníka ÚV KSČ.

Je nositelem vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".

Je poslancem ČNR, členem jejího předsednictva a byl předsedou správní komise ČNR.

Klein Břetislav

nar. 4. 5. 1936

bytem Krešice u Děčína 145

ženatý

národnost česká

pův. povolání dělník

člem KSČ

Má základní vzdělání a pracuje jako svářeč v n. p. Chepos Děčín. Má zkušenosti z práce ČSM a ROH.

Poslancem ČNR byl zvolen 21. 12. 1968.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP