ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

10

Zpráva

ústavně právního výboru

o projednání návrhu zákona České národní rady

o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky (tisk 8)

Ústavně právní výbor projednal ve své schůzi dne 16. ledna 1969 návrh zákona ČNR o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky (tisk 8).

Po zprávě zpravodajky posl. dr. Pátkové a po podrobné rozpravě doporučuje ústavně právní výbor uvedený návrh zákona České národní radě ke schválení, a to ve znění tisku 8, který byl poslancům České národní rady rozeslán.

V Praze dne 16. ledna 1969

dr. Božena Pátková v. r.

dr. Zdeněk Jičínský v. r.

zpravodajka

předseda ústavně právního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP