POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č. 1929.

II. volební období.7. zasedání.


2060.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Hakena.

(Přečin urážky na cti podle §§ 488, 491, 493 tr. z.)

Žalovaný poslanec uveřejnil v časopise "Dělnický deník" ze dne 6. října 1927 článek "Oposice", jehož obsahem se cítí na své cti dotčen soukromý žalobce dr. Karel Goliáth.

Imunitní výbor shledal, že článkem byly překročeny meze poslanecké imunity, jíž není možno znemožniti soukromému žalobci obranu. Navrhuje tudíž poslanecké sněmovně, aby poslanec Josef Haken k trestnímu stíhání vydán byl.

V Praze dne 22. ledna 1929.

Vilém Votruba, v. r.,
Dr. Ladislav Daněk, v. r.,
předseda.
zpravodaj.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP