Zasedání národního shromáždění československého r. 1919

Tisk 1176.

Návrh

člena Národního shromáždění dra Rambouska, aby byl

úředně zaveden 24 hodinový čas.

Veškeré západní státy - a v novější době též Jugoslavie - zavedly v praksi označení odpoledních hodin čísly od 13 do 24. Tím by odpadlo zbytečné užívání slov "dopoledne" a "odpoledne" a předešly by se mnohé omyly při času železničním, hlavně při stycích mezinárodních.

Podepsaní navrhují, aby zavedeno bylo úřední počítání času do 24 hodin.

Formálně budiž návrh přidělen výboru kulturnímu.

V Praze 11. června 1919.

Dr. Rambousek,

Dr. Emil Franke, Zeminová, Dr. Klouda, St. K. Neumann, Tučný, Dr. Veselý, Dr. Bouček, Dr. Theodor Bartošek, Holejšovský, Dr. Heidler, Skorkovský, Maxa, Freiman, Kopeček, Netolický, Buříval, Emil Špatný, Slavíček, Jan Hrizbyl, Kvidera Jan.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP