(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak pan navrhovatel také nedoporučuje. (Navrhovatel: Nesouhlas.) Ale já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci na požadavek z pléna. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesný počet přihlášených přítomných poslanců.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování číslo 104, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 81 poslance pro 21, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat druhým návrhem na hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím hlasování k návrhům legislativně technických úprav, jak je dnes přednesl pan poslanec Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 105. (Z pléna: Stanoviska.) Ne. Hlasování číslo 105 prohlašuji za zmatečné. Požádám o stanoviska k legislativně technickým úpravám. Pane zpravodaji? (Souhlasné, kladné. Navrhovatel: Souhlas.)

 

Rozhodneme v hlasování číslo 106, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 83 pro 72, proti nikdo. Bylo schváleno. Třetí návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí návrh jsou pozměňovací návrhy pod písmeny A1 až A17. Stanovisko garančního výboru je záporné, tedy nedoporučující. (Navrhovatel: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 107, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 107, z přítomných 83 pro 3, proti 38. Návrh nebyl přijat. Čtvrtý návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh jsou pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B4. Ty byly garančním výborem projednány tentokrát kladně, tedy souhlasné stanovisko. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování číslo 108, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 83 pro 55, proti nikdo. Tyto pozměňovací návrhy byly schváleny.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, je tomu tak?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Potvrzuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo se nehlásí, že nebylo o jeho návrzích hlasováno. Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1089, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 81 poslance pro 47, proti 13. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 41.

 

Podle schváleného pořadu schůze jsme vyčerpali všechna třetí čtení, která jsou připravena na dnešní jednací den. Podle dohody předsedů poslaneckých klubů podle § 54 odst. 9 přeruším dnešní jednání do úterního odpoledne do 14 hodin, kdy bychom začínali dalšími body z bloku smluv ve druhém čtení. To je tedy předběžný návrh. Očekávám, že se s vámi setkám v úterý 12. září ve 14 hodin, kdy budeme pokračovat v jednání schůze.

Přeji hezký víkend a na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 13.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP