(13.00 hodin)
(pokračuje Plíšek)

Pane ministře, o ústavnosti či neústavnosti v této zemi nerozhodujete vy, ale rozhoduje Ústavní soud.

A ještě k té vaší argumentaci, že údajně se tady tvoří nějaké dvě kategorie občanů. To musím velmi odmítnout. Naopak ten návrh dopadá na všechny podnikatele bez výjimky. Tam mezi podnikateli žádné rozdíly neděláme. Ale jestli tady tahle vláda dělá rozdíly i mezi samotnými podnikateli, tak vy jste, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, členem vlády, která například prosadila elektronickou evidenci tržeb. A ten zákon skutečně stanovuje některé výjimky, na některé podnikatele se tento zákon nevztahuje, na některé podnikatele se vztahoval zakrátko, na některé později a na některé až po nějaké době. Takže tam já vidím tu nerovnost.

Vy jste členem vlády, která skutečně zvyšuje enormně byrokratickou administrativní zátěž pro podnikatele, zejména pro malé a střední podnikatele. Vy jste hájil zákon o elektronické evidenci tržeb, který je stále ještě u Ústavního soudu a kde já tu nerovnost vidím a je docela zřejmá. To je zajímavé, že toto jste nenamítal a tento zákon jste podpořil. A v tomto případě, kdy zákon skutečně říká, že pro všechny podnikatele v určitém náběhovém čase, když už je stát obtěžuje novými regulacemi, dovolím si často říci buzeracemi, tak jim naopak dá určitou službu v tom, že v právním předpisu, v jeho příloze řekne, jaké povinnosti vůči tomu státu mají. Já jsem té zásady, že když stát na kohokoliv, ale i na podnikatele převádí nějakou povinnost nebo mu dává nějakou zátěž, tak by ho měl o té zátěži informovat.

Mimochodem, pane ministře, když jsme připravovali tento zákon, tak se debatovalo i s některými úředníky některých ministerstev. A z té debaty vyplynulo, že samotní úředníci některých ministerstev, kteří mají působnost z hlediska potenciálních povinností podnikatelů, vůbec nevědí, jaké ty povinnosti oni mají. Samotní autoři té legislativy.

A tady jsem možná došel k tomu jádru pudla, jak se říká. Myslím si, že skutečně pro některé úředníky tento zákon přinese trošku větší práci. Ano, oni s tím, že na základě politického zadání zejména této vlády připravují nové povinnosti a nové zátěže pro podnikatele, budou muset současně těm podnikatelům přehledně sdělit, jaké povinnosti mají. Nezlobte se na mě, ale to, že se tam navýší pro některé úředníky určitá povinnost, je naopak v pořádku. Oni mají dělat službu ne pro sebe, ne pro vládu, politickou reprezentaci, ale pro občany této země. A podnikatelé jsou také občané této země.

Takže kolegyně a kolegové, pokud chceme pro podnikatele, a zejména pro ty malé a střední podnikatele, které zatěžuje současná vláda různými, často nesmyslnými povinnostmi, udělat aspoň nějakou službu, tak prosím, podpořme tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plíškovi za jeho vystoupení. Posledním přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Marek Benda. Alespoň prozatím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážení páni předkladatelé a dámy a pánové, já už budu velmi stručný, protože když se člověk pokusí přihlásit, tak vystoupí tolik lidí s faktickými poznámkami, že už je všechno dávno vyčerpáno a myslím, že už toho také máme v pátek téměř, pravděpodobně poslední pátek tohoto volebního období, všichni plné zuby. Já jenom několik drobných poznámek k tomu, co tady zaznělo.

Za prvé podnikatelé, ano, jsou také občané, ale zákony se k nim chovají v mnoha směrech přísněji než k občanům. V sankčních částech, povinnostech, v řadě dalších věcí plní i řadu věcí, které plní navíc. A ukládá jim je stát. A plní je navíc, nad to, co plní všichni občané. Takže se netvařme, že je něco zcela nenormálního, jestli by jim stát poskytl ten drobný servis, že by jim sdělil, co v rámci své podnikatelské činnosti mají konat, ve kterém zákoně.

Už tady o tom mluvil poměrně rozsáhle kolega Plíšek. Problematika toho, že skutečně ani autoři norem mnohdy nevědí, co se má plnit. Když se podíváme na slavný protikuřácký zákon, pro který tady hlasovala většina této Sněmovny, aby pak všichni řekli, nebo téměř všichni, abych se někoho nedotkl, téměř všichni řekli ano, to jsme přehnali, to jsme zkazili, příště už to spravíme. Víte, kolik tam bylo přestupkových podstat? Asi 80. Víte, kolik máme v celém právním řádu skutkových přestupkových právních skutečností? 5 300 podle odhadu Ministerstva vnitra - a není si tím tak úplně jisto! Není si tím tak úplně jisto. 2 700 správních deliktů. A místo toho, aby přineslo vnitro - a říkal jsem to tady asi před rokem a půl, když se dělala revize přestupků - místo aby přineslo nějaké sjednocení, tak přineslo takhle tlustý spis, ve kterém se všechno jenom přejmenovalo. A to se tváříme, že děláme něco pro občany? Já mám prostě pocit, že ano, bude složitější podnikatelům, pokud něco takového bude přijato, od příště dávat nové povinnosti. Mně to vůbec nevadí. Já myslím, že naším dluhem by mělo být odteď povinnosti jenom škrtat, procházet, přemýšlet, které jsme dali navíc, a zavázat se po celé příští období, že už žádnou povinnost nikomu neuložíme. A pokud nikomu žádnou povinnost neuložíme, tak ten zákon je zcela neškodný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Další písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Po skončené rozpravě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale předtím se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme tedy požádat zpravodaje, aby nás nejdříve seznámil s procedurou a potom nás tou procedurou provázel, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a (nesrozumitelné) k nim vyjádřil. Za navrhovatele se vyjádří pan poslanec Stanjura. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Děkuji za tu debatu. Padaly argumenty na obou stranách a bude tedy teď na rozhodnutí těch vytrvalých, kteří tu s námi vydrželi až do těchto pátečních hodin.

Garanční hospodářský výbor, jak jsem řekl, přijal návrh procedury ve svém usnesení číslo 1089/4 plus ještě dnes v rozpravě zástupce předkladatelů poslanec Stanjura navrhl legislativně technické úpravy. Takže v souladu s těmito dvěma podklady navrhuji, abychom proceduru provedli v tomto pořadí. Nejdříve návrh na zamítnutí zákona, poté návrhy legislativně technických úprav, poté návrhy označené pod písmenem A1 až A7 společně jedním hlasováním. To byly pozměňovací návrhy poslance Kudely. Dále návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním. To byly návrhy poslance Stanjury. A konečně návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je návrh procedury. Má někdo připomínku? Nikoho nevidím.

Proceduru schválíme v hlasování číslo 103, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 110 pro 78. Návrh byl přijat.

 

Podle procedury budeme postupovat. Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak v prvním hlasování je návrh na zamítnutí návrhu zákona, garanční výbor tento návrh nedoporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP