(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čas byl vyčerpán. Pokračujeme stejně tak jako předtím, to znamená, odpověď bude písemně do 30 dnů.

A nyní je na řadě pan poslanec Jaroslav Borka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Borka: Děkuji. Vážený pane premiére, 19. ledna 2017 jsem se na vás obrátil s interpelací týkající se těžby lithia v lokalitách České republiky. Z vaší odpovědi jsme se sice dozvěděli, jak významnou surovinou lithium je, co jsme se ale nedozvěděli, je to, jak bude stát postupovat, aby byla tato surovina využita ve prospěch naší země. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy proto uspořádali v červnu letošního roku seminář s názvem využití potenciálu lithia a jeho problematika. Bohužel i přes řadu kvalifikovaných vystoupení zůstala po tomto semináři otázka využití lithia bez odpovědi.

Z tohoto důvodu vás žádám, pane premiére, o sdělení, proč stát, respektive státní firma DIAMO netěží a nezpracovává lithium sama. Je mi známo, že DIAMO má zpracovat analýzu svých možností. Je tento materiál již zpracován? A s jakými závěry? Jak chce, pane premiére, stát zajistit, aby se lithium vytěžené soukromými firmami také zpracovávalo v České republice? Jak chce stát zajistit využití lithia s přidanou hodnotou z již prodaných pozemků na území České republiky?

Chápu, že finanční spoluúčast státu je v současné době riskantní, nicméně se obávám, že až bude hotová studie proveditelnosti, bude pozdě na to, aby do celého procesu stát vstupoval. Memorandum o porozumění mezi potenciálními těžaři a státem připravované ministrem průmyslu a obchodu není právní dokument. Navíc stát nemusí v tuto chvíli vstupovat do procesu majetkově, ale měl by zajistit nenapadnutelný právní rámec, aby všem zúčastněným byly jasné mantinely. Těžit, ale i zpracovávat. A podotýkám, že nejde jenom o lithium, ale minimálně i wolfram a cín. Nebude tento gigantický státní majetek čítající nejméně 3 000 miliard korun lidu této země ukraden? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času panu poslanci Jaroslavu Borkovi. To byl poslední přihlášený k interpelacím na předsedu vlády. Odpověď také bude předsedou vlády zpracována do 30 dnů a bude vám zaslána.

Paní kolegyně Chalánková mě informovala, že tu druhou interpelaci k financování sportu nebude přednášet. Děkuji. A můžeme tedy, tak jak jsem ohlásil na začátku jednání o ústních interpelacích, pokračovat, a to ústními interpelacemi na členy vlády České republiky. Podle vylosovaného pořadí pokračujeme interpelací pana poslance Václava Snopka na ministra zahraničních věcí, a tak zahájíme interpelace na členy vlády. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých dnech se na mě obrátilo několik znepokojených občanů ohledně majetku sudetských Němců. V čem jaksi spočívá podstata tohoto znepokojení? Čerpám z veřejných sdělovacích prostředků. Cituji: Sudetští Němci se stále mohou domáhat majetku v České republice. Část z nich si stěžovala u soudu a uspěla. Majetkové nároky sudetských Němců v České republice trvají. Zemský soud v Mnichově zrušil změnu stanov krajanského spolku, kterou se uskupení nároku na vrácení majetku chtělo vzdát. Soud tak rozhodl na konci června. Nicméně rozhodnutí nenabylo právní moci a po měsíci bylo nutné vydat nějaké stanovisko. Když jsem se podívat na stránky, tak jsem zjistil, že část takto militantně nastrojených sudetských Němců stále přiživuje tuto myšlenku.

Ptám se vás, pane ministře: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto věci a přijímá adekvátní opatření? Další otázka: Jsou skutečně majetkové nároky v mezinárodních smlouvách zakotveny do právního řádu Spolkové republiky Německo a České republiky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Snopkovi za jeho interpelaci. Pan ministr Zaorálek, jak jsem četl předtím, se omluvil od 14.30 hod, takže podle zákona o jednacím řádu vám odpoví do 30 dnů písemně.

Pokračujeme interpelací paní poslankyně Chalánkové na ministra Stanislava Štecha, ale paní kolegyně odešla, takže její přihláška propadá, a budeme pokračovat interpelací pana poslance Chalupy na ministra vnitra Milana Chovance ve věci odposlechů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, pánové, vážené torzo Sněmovny, vážený nepřítomný pane ministře. Možná jsem přeslechl, jestli je pan ministr omluven, takže to řeknu do prázdné židle.

Vážený pane ministře. Dovoluji si obrátit se na vás se svou interpelací týkající se nezákonných odposlechů a úniků informací. Konkrétně mi jde o podle mého názoru nezákonné odposlechy místopředsedy vlády, ministra financí, zároveň člena Bezpečnostní rady státu a dnes poslance dolní komory Parlamentu České republiky, takzvanou skupinou Šuman.

Zajímá mě konkrétně, co Policie České republiky učinila od data 8. května 2017, kdy se objevily v médiích první odposlechy, zda Policie České republiky identifikovala osoby nebo osobu skrývající se pod krycím názvem Šuman, která se dopouštěla a trvale dopouští nezákonné činnosti, která hraničí se základními aspekty bezpečnosti České republiky. Zajímá mě, zda byly proti těmto osobám zahájeny úkony příslušející orgánům činným v trestním řízení a jaká byla učiněna konkrétní opatření k zamezení šíření těchto nezákonných odposlechů. Velice vám děkuji za odpovědi v nejkratším možném termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chalupovi. Já myslím, že pan ministr ze stenozáznamu jistě dostane prostřednictvím služby vaše otázky a odpoví vám do 30 dnů.

Pokračujeme interpelací paní poslankyně Heleny Langšádlové na ministra dopravy Dana Ťoka. Toho tady vítám mezi námi a můžeme normálním způsobem fungovat. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane ministře, dovoluji si obrátit se na vás v otázce podmínek přepravy v příměstských vlacích v okolí Prahy. V ranní a odpolední špičce jsou tyto vlaky mimořádně přeplněné a cestující si dlouhodobě stěžují na skutečnost, že do těchto souprav jsou zařazovány oddíly první třídy, které jsou absolutně nevyužívány. S požadavkem řešit tento stav jsem se obracela již na vaše předchůdce, ale nedošlo k nápravě ani k žádné změně, která by přispěla ke zkvalitnění podmínek pro cestující v této oblasti. Vím, že ve vlakové přepravě došlo k mnohým zlepšením. Sama bych chtěla říct, že velmi oceňuji slušné chování průvodčích a jejich vřelý přístup. Byla bych však ráda, aby došlo ke zlepšení podmínek přepravy i v této oblasti.

Vážený pane ministře, žádám vás prosím o odpověď, jakým způsobem budete popsanou situaci řešit a v jakém časovém horizontu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A pan ministr dopravy je jistě připraven na odpověď. Pane ministře, máte svých pět minut, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážená paní poslankyně Langšádlová prostřednictvím pana předsedajícího. Tato regionální doprava, a tedy to mi nachystal můj úřad, je objednávána kraji, to znamená, ve vašem případě je to Středočeský kraj a kraj Praha, a tudíž je to záležitost mezi krajskými úřady a Českými dráhami. Nicméně mě to neuspokojuje a chci vám z tohoto místa slíbit, že teď při nejbližším jednání s Českými dráhami, což bude myslím v úterý příští týden, kdy budeme projednávat jinou věc, tak jim velmi důrazně doporučím, aby se touto věcí zabývali, protože s vámi souhlasím a myslím si, že zrovna tedy na regionálních tratích jedničkou jezdí minimálně lidí. A dovedu si představit v tom vlaku sám sebe, když bych stál ve dvojce a jednička by byla prázdná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP