(18.40 hodin)
(pokračuje Filip)

O návrhu podle § 108 odst. 6 na odročení ratifikace rozhodneme v hlasování číslo 24, které jsem zahájil, protože se ustálil počet přihlášených. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 24, z přítomných 123 pro 24, proti 69. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení zahraničního výboru a výboru pro životní prostředí, obě usnesení jsou shodná, tedy vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížské dohody.

Rozhodneme v hlasování číslo 25, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 25, z přítomných 127 pro 96, proti 12. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a vládní návrh souhlasu s ratifikací Pařížské dohody může jít k podpisu prezidentu republiky.

 

Podle dohody předsedů poslaneckých klubů jsem informován, že to je dnešní poslední bod k jednání. Děkuji vám za aktivní účast na dnešním jednání. Těším se s vámi na shledanou zítra v 9 hodin, kdy budeme začínat bodem číslo 45 našeho schváleného pořadu schůze a potom zákony z bloku třetích čtení.

Ještě před skončením paní předsedkyně petičního výboru. Máte slovo, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Připomínám členům petičního výboru dnešní, zřejmě už poslední jednání výboru, které začne v 19 hodin. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opakuji tedy, že začínáme bodem číslo 45, a přeji vám hezký večer. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP