(14.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Ještě tady máme návrh volební komise, a to, abychom druhé kolo volby Rady ČTK zařadili na zítřek 10 minut před polední přestávkou.

Hlásíte se, pane předsedo, nebo už hlasujete? (Hlasuji.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11. Přihlášeno je 171, pro 159, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které se vztahovaly k pořadu schůze. Nevidím námitek, budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 60. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12. Přihlášeno je 170, pro 154, proti nikdo a já konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených a zamítnutých Senátem, navrhuji na žádost pana předsedy Senátu umožnit vystoupení následujícím senátorkám, a to Jitce Seitlové, Daniele Filipiové a Miluši Horské, a senátorům Františku Bublanovi, Miroslavu Nenutilovi, Ladislavu Kosovi, Miloši Vystrčilovi, Petru Víchovi, Jaroslavu Větrovskému a Michaelu Canovovi. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Zeptám se a zahajuji hlasování, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13. Přihlášeno je 170, pro 132, proti 1. Tento návrh byl přijat a Sněmovna tedy vyslovila souhlas.

 

Otevírám bod

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
/sněmovní tisk 1072/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení bylo doručeno jako tisk 1072/5. Vítám mezi námi první místopředsedkyni Senátu paní senátorku Miluši Horskou.

Prosím, aby se k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřila paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo. Já to vezmu stručně. Podporuji tu verzi, kterou schválil Senát. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Soukup, zda si přeje vyjádřit se k návrhu Senátu. Nikoliv. V tom případě otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí paní senátorka. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Miluše Horská: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně poslankyně, kolegové poslanci. Senát pečlivě zvažoval, zda vrátit či nevrátit zákon o zaměstnanosti, protože víme, že je velmi potřebný, že na něm bylo mnoho odpracováno, ale také víme, že je před volbami a že by nebylo dobré, kdyby padl, takže jsme se s vaším laskavým přispěním inspirovali, a tento návrh zákona padl tady už u vás, ale tak, jak to bývá, různými šumy k jeho schválení nedošlo.

Přijatý pozměňovací návrh reflektuje navýšení minimální mzdy a zvyšuje příspěvek na chráněné pracovní místo u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % osob s hendikepem. Je to návrh, jak už jsem zmínila, původně předložený poslancem Zavadilem, který znáte ze třetího čtení projednávání zákona zde, v Poslanecké sněmovně. Tímto návrhem, který uvedený příspěvek zvyšuje z částky 10 500 korun na 12 000 korun, dojde k narovnání dotace na chráněné pracovní místo s ohledem na zvýšení minimální mzdy. Pokud by tento pozměňovací návrh nebyl přijat, tak paradoxně dojde od 1. 1. 2018 dokonce ke snížení stávajícího příspěvku o 800 korun, a to vzhledem k tomu, že současný zákon, který upravuje stávající výši příspěvku, přestane k 1. 1. 2018 platit.

Kolegyně a kolegové, uvědomme si, že jde především o nejslabší část zaměstnaných osob se zdravotním postižením, které by schválení zákona v nezměněné podobě postihlo. Jsem v kontaktu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, s Asociací zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, Národní radou osob se zdravotním postižením a dalšími organizacemi, jejichž souhlasná stanoviska jsem obdržela, a předpokládám, že i vy, a že je tedy dobře znáte z vašich e-mailů.

I po debatě s vámi, milé kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, jsme dospěli k názoru, že přijetí pozměňovacího návrhu je cestou, jak zde pomoci. Z výše uvedených důvodů Senát prosí Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o schválení s pozměňovacím návrhem přijatým v Senátu s ohledem na zaměstnávání osob, které vyžadují od státu zvýšenou pomoc. Jen pro vaši informaci, ze 72 přítomných senátorů při hlasování nikdo nebyl proti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní senátorce a dalším do rozpravy je pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás trošku zdržel, neb je to téma závažné a potřebujeme se taky podívat trochu na historii a zejména na střeva.

Máme před sebou návrh 22. změny zákona o zaměstnanosti počítáno od roku 2013, a to v pořadí sedmou změnu v tomto roce 2017. Vládní návrh nám byl rozdán 23. března tohoto roku a mezi tím a dnešním dnem, tedy za necelých šest měsíců, eviduje Sbírka zákonů pět čerstvě schválených novel. Co na to říct? Bez problémů to prostě není.

Původní vládní návrh jako sněmovní tisk 1072 projednal výbor pro sociální politiku 28. června bez pozměňovacích návrhů. Tyto zazněly až při druhém čtení a ve třetím čtení byly jednotlivě hlasovány. Neprošel návrh kolegy Zavadila na ještě vyšší navýšení státní úhrady za náklady vynaložené zaměstnavatelem za mzdy či platy včetně odvodů. Vláda navrhla maximální kompenzaci do 10 500, kolega Zavadil pak do 12 000, vzhledem k nárůstu minimální mzdy. Nyní máme k hlasování opět částku 12 000, tentokrát v pozměňovacím návrhu Senátu z 16. srpna, jak jsme zaznamenali.

Dnešní mail z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky sděluje, že jde o napravení legislativní anomálie a ochranu méně ekonomicky výkonných invalidních zaměstnanců. Mají obavu, že když neprojde návrh Senátu, neprojde tzv. stojedničkou ani návrh Poslanecké sněmovny. Já si to nemyslím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP