(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Dále k pořadu schůze? Pan předseda volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne, já se na vás tradičně obracím jménem volební komise, která zasedala dnes před hodinou. Máme v programu této schůze zařazeno několik volebních bodů, zatím ne pevně, ale v souladu se lhůtami podle jednacího řádu je možné zítra provést, respektive dokončit jeden volební bod. Konkrétně je to dokončení druhého kola volby do Rady České tiskové kanceláře. Na komisi jsme se shodli, a já jsem to i předjednal s předsedy poslaneckých klubů, na takovém návrhu, že bychom tento bod zařadili jakoby plovoucím způsobem, to znamená zítra na středu na deset minut před koncem dopolední části programu. Znamená to, že by bod nebyl zařazen pevně na nějaký čas, abychom nerušili debatu ať o prvním bodu, nebo třetích čtení. Ale opakuji deset minut před koncem dopolední části programu a bylo by to tedy druhé kolo volby do Rady ČTK. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování. (Předsedající gonguje.) Ještě přečtu omluvy. Pan ministr Chovanec dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Adamová mezi 15.45 až půlnoc z důvody návštěvy lékaře, pan poslanec Heger dnes mezi 15. a 19. z pracovních důvodů, pan ministr Pelikán celý den z resortních důvodů, pan poslanec Klaška od začátku jednání do páté hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Kaňkovský od začátku do 16. hodiny z rodinných důvodů. Mám tady omluvu pana ministra Ludvíka, ale toho tady vidím. (Ministr Ludvík upřesňuje tuto informaci mimo mikrofon.) Takže omluva platí od 16 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Tolik tedy omluvy.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia, to je nový bod závěrečná zpráva vyšetřovací komise a tak dále.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto novým bodem. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2. Přihlášeno je 167, pro 141, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda vlády má kartu č. 86.

 

Teď budeme hlasovat o návrzích pana poslance Okamury. Nejprve nový bod do pořadu schůze, a to projednání dopadů rezolucí přijatých Evropským parlamentem. Může to takto být, pane poslanče? (Ano.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přihlášeno je 170, pro 8, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je zařadit do pořadu schůze, a to pevně, tisk 559, což je návrh zákona o referendu, a to dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 4. Přihlášeno je 169, pro 34, proti 102. Tento návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem pana poslance Okamury je zařazení do schůze, a to pevně, tisku 985, což je novela trestního zákona, a to na dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 5. Přihlášeno je 169, pro 14, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kováčik navrhuje opět tisk 559, a to pevně jako... Ještě upřesnění. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Omlouvám se. Jenom pro upřesnění. Jedná se o vládní návrh zákona o referendu, tisk 559. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Takže tisk 559 jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 6. Přihlášeno je 170, pro 54, proti 62. Tento návrh přijat nebyl.

 

Druhá alternativa přednesená panem předsedou Kováčikem již byla hlasována v návrhu pana poslance Okamury.

 

Zbývá nám ještě druhý návrh pana předsedy a to jest nový bod, který by zněl Zpráva vlády o kompenzacích zemědělským podnikům zasaženým katastrofálním suchem. Bylo by to nejprve ve variantě na zítra odpoledne jako první bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 7. Přihlášeno je 171, pro 105, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Farský si přeje zařadit do schůze tisk 1138, a to pevně na pátek jako první bod. Je to tedy odsunutí účinnosti elektronické evidence, neboli třetí etapy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 8. Přihlášeno je 171, pro 79, proti 58. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Adamová si přeje nový bod, a to Usnesení Poslanecké sněmovny o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice. Přeje si to jako pevný bod na tento pátek po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 9. Přihlášeno je 170, pro 56, proti 39. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Svoboda navrhuje tisk 1086 na dnešek po pevně zařazených bodech. Mám tady pouze informaci, že tento tisk nebyl projednán zdravotním výborem, ale asi rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 10. Přihlášeno je 171, pro 60, proti 52. Tento návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP