(15.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Pane ministře - (Hlasy ze sálu: Není tady, odešel.) Teď odešel, nevadí, přesto to řeknu. Tvrdíte, že nejste ze světa politiky. Tvrdíte, že nejste politik. A já vám říkám, že to není pravda. Vy jste součástí politického světa už od padesátých (oživení v sále, řečník se opravuje), devadesátých let. Padesátých možná také. Vy jste politickou scénu v této republice formoval. Vy jste byl její přímou součástí, jen jste nebyl tolik vidět. Škoda, že si nevzpomínáte na vaše vazby na pana Langera, Grosse a další. Škoda, že jste tak rychle zapomněl, že jste byl aktivní a že jste se světem politiky v České republice byl ve velmi úzkém kontaktu.

Jestli jsou skutečně pravda odposlechy, které jsou venku - a já souzním s tím, že odposlouchávat cizí lidi je sprostota a nemá se to dělat, jestliže to není schváleno podle zákona -, ale jestli jsou ty odposlechy pravda, tak mě k tomu napadá jeden takový příběh z padesátých let, kdy se říkalo: Když zatýkali milionáře, tak jsem mlčel, protože se mě to netýkalo. Když zatýkali ty, co vlastnili statisíce, tak jsem také mlčel, protože se mě to netýkalo. A když si potom přišli pro mě, tak už nebyl nikdo, kdo by se mě zastal. Pragmaticky bych k tomu mohl přistoupit s tím, že se říká: V odposleších se mluví o sociální demokracii, v odposleších se mluví o ODS, tak bych si mohl říci, že mě se to netýká, to je přece moje politická konkurence. Jenže ono se mě to týká. Ono se to týká každého z vás. A ač si to možná nechcete připustit, tak se to týká i vás, milí členové hnutí ANO. To je prostě skutečnost, to tak je. A jestli je to pravda, tak vám říkám, že se nám vrací do republiky móresy, které známe před rokem 1989 s celou mírou nesvobody, manipulace a ovlivňování veřejného mínění.

(Poslanec Janulík ze sálu mimo mikrofon: A když to pravda není?)

Dostanu se k tomu, vážený kolego prostřednictvím pana předsedajícího.

To, co mě mrzí, je, že místo toho, abychom zde byli účastni věcné debaty a odpovědí na otázky, tak když se nám nedostává odpovědí, nepřítomný pane vicepremiére, tak přecházíte do osobních útoků. To není o diskusi. To je o tom, že nejste schopen diskutovat a nejste schopen odpovědět. A místo diskuse se dost často setkáváme s tím, že lidi kolem sebe urážíte místo toho, abyste věci vysvětloval. A já jsem dokonce přesvědčen, že svým chováním v mnoha ohledech poškozujete hnutí ANO.

A já jsem si jist, že zásadní pochybení jste udělal tehdy, jestliže vám někdo říká, že to jsou lživé spisy a výslechy, že jste s tím nešel ven a na policii. A rovnou na to odpovím. Jako člen vlády, jestliže vás to poškozuje, není to pravda, odposlechy jsou zmanipulované, proč nepožádáte o svolání Bezpečnostní rady státu? Tuhle kompetenci máte! Můžete to nechat prověřit! A já vás v tom klidně podpořím! Máte to ve své moci a ani tohoto nástroje nevyužijete.

Mnohokrát jste i na koaličních radách říkal, jak neovlivňujete média, jak do nich nevstupujete. Není to pravda! Není to pravda. A já jsem přesvědčen, že v civilizované společnosti byste jako ministr odstoupil, nebo měl odstoupit.

A ještě jednu otázku si kladu. Za předpokladu, že nahrávka, kdy mluvíte o tom, že se vám dostává do rukou záznam ze spisu Beretta, výslechy jiných lidí, a jestli se to časově překrývá s dobou, kdy v Poslanecké sněmovně probíhalo konání vyšetřovací komise ohledně reformy policie, já si kladu otázku, zda jste nám nelhal. O to víc by se celá situace měla prošetřit, zda to je, nebo není pravda a zda výslechy byly, nebo nebyly zmanipulovány. Protože v případě, že to pravda je, tak by to mnoho věcí dokázalo vysvětlit.

Za lidovce říkám, že podpoříme program schůze.

A ještě jednu věc na závěr chci říci. Jestli si myslíme, nebo jestli si někdo myslí, že to, co se děje, je pouze ohrožení nebo útok například na sociální demokracii k tomu, aby byla oslabena nebo zlikvidována před sjezdem nebo před volbami, jestliže to má být útok na ODS nebo jakoukoliv jinou stranu, tak podstata je mnohem hlubší a složitější. Stejným způsobem totiž mohou být likvidovány například firmy v rámci konkurenčního boje, mohou se tvořit kauzy na jednotlivé lidi, a spravedlnosti se nedovoláte. To znamená, není to o tom, že zde řešíme pouze odposlechy. V dnešní době řešíme budoucnost této země a jejího dalšího směřování.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi, který byl zatím posledním přihlášeným s přednostním právem.

Budeme hlasovat o návrhu pořadu 58. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Přivolám naše kolegy z předsálí a z kuloárů.

Načtu ještě omluvenky. Pan premiér Bohuslav Sobotka se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovní zahraniční cesty. Paní poslankyně Nytrová se omlouvá dnes po celý jednací den z osobních důvodů.

Já vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pořadu 58. schůze Poslanecké sněmovny, tak, jak byl písemně předložen.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 2, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 106, proti 39. Návrh schůze byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

1.
Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem
vůči nezávislým institucím demokratické společnosti

Prosím, aby se slova postupně ujali zástupci navrhovatelů tohoto bodu pan poslanec Petr Fiala a pan poslanec Michal Kučera. Prosím pana poslance Fialu za navrhovatele. Přestože pan předseda Fiala už vystoupil, poprosím ho, aby krátce tento bod uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, děkuji všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili náš návrh programu mimořádné schůze ke zneužití moci ze strany ministra financí a vicepremiéra české vlády Andreje Babiše.

Myslím, že zazněly ze strany navrhovatelů i ze strany dalších řečníků s přednostním právem všechny podstatné argumenty, které ukazují význam toho, proč se má tato mimořádná schůze konat. Já jsem rád, že jsme tentokrát vytvořili prostor pro ostatní poslance a poslankyně, kteří nedisponují přednostním právem, aby se mohli také vyjádřit a zaujmout stanovisko k tomuto mimořádně závažnému případu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Ptám se, jestli pan předseda Michal Kučera má zájem. Nemá zájem.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP