(15.10 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, to co je hlavním tématem dnešního našeho setkání, tedy dnešní mimořádné schůze Sněmovny, jsou zejména tedy skandální odposlechy. Musím říci, že ani mě rozhodně netěší, že takovéto praktiky se v České republice v roce 2017 objevují a že jsme svědky toho, že je někdo nahráván. Nicméně to, co je obsahem jednotlivých nahrávek, které už na veřejnosti jsou, je rozhodně mnohem skandálnější. Je nutné se zabývat tím, co v nich zaznívá, a já bych si tedy dovolila hned v úvodu říci takový... citovat jednoho významného politika. "Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude." Autorem tohoto citátu není nikdo jiný než Thomas Jefferson. Ten citát je už vlastně z přelomu 18. a 19. století, ale platný je samozřejmě i dnes. A dnes o to víc vidíme, že právě média mají obrovskou moc. Mají moc celou naši současnou realitu významným způsobem ovlivňovat. A my bychom měli být obzvlášť hákliví na to, pokud se někdo, a zvláště v takovéto významné funkci - i když jsme se tady dnes dozvěděli z jeho projevu, že žádnou politickou moc nemá, tak samozřejmě to tak není. Víme moc dobře, že vicepremiér, ministr financí, předseda silné politické strany či hnutí je samozřejmě politicky činný natolik, že je nebezpečné, aby vůbec měl takovouto příležitost.

To, že je vlastníkem médií, na to my od začátku jako TOP 09 upozorňujeme, že je opravdu velký střet zájmů. Já tomu zjednodušeně říkám, že dříve jsme byli svědky toho, že politiky ovlivňovali kmotři. Politiky, kteří byli ve výkonných funkcích, kteří měli moc věci ovlivňovat. Teď v současné době Andrej Babiš už je sám sobě kmotrem. On už nepotřebuje tuto spojnici. Je to člověk, který je jak významným byznysmenem, tak tím politikem. Takže žádná složka mezi ním, nějaký prostředník mezi ním být ani nemusí.

Já se však chci zejména v tomto svém vystoupení obrátit na ostatní politiky, kteří tady sedí přede mnou. Lidé, s kterými spolupracuji ve výborech, s mnohými si tykáme, máme korektní vztahy, jsme kolegové už tři a půl roku.

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, mezi vámi, mezi vašimi řadami jsou lidé s velice bohatou profesní zkušeností, kariérou. Zastávali jste pozice, které budí všeobecné uznání, respekt, jsou vážené. Jste profesoři, lékaři, jste lidé, a nebudu jmenovat, ale kteří řídili významné univerzity nebo jejich fakulty u nás v ČR. Je tady mezi námi rektor, i bývalý rektor třeba, atd. Vy všichni jste své jméno, svoji čest a svoji dosavadní práci, kterou jste odvedli i pro své spoluobčany, dali všanc právě a spojili s hnutím ANO. A v tuto chvíli, když se dozvídáme všechny tyto kauzy, všechny, které jsou spojené s vaším předsedou, tak jen mlčíte. Jediný, který se ozval, aspoň tak, jak v médiích bylo zaznamenáno, tak tady mezi námi tedy ani nesedí, ale je váš europoslanec pan Telička. Ten jediný se nějakým způsobem vymezil vůči předsedovi vašeho hnutí a ten jediný se vyjádřil na jeho adresu negativně. A vy ostatní mlčíte, či tady obhajujete, už jsme slyšeli některé z těch příspěvků. Takže souhlasíte s tím, že ovlivňování médií je v pořádku? Souhlasíte i vy, kteří jste novináři byli předtím, než jste se stali poslanci? Souhlasíte s tím, že takového praktiky patří do 21. století, do svobodné země, do demokracie? Že kauzy, kterých jsme svědky, už je to několik let, od dotací na Čapí hnízdo, od korunových dluhopisů, Agrotec, Česká pošta atd., že to je všechno v pořádku.

V tomto směru se snaží Andrej Babiš ovlivňovat své deníky, které teď už tedy nepřímo ovládá, resp. které nepřímo vlastní, ale stále ovládá, abych byla úplně přesná. Ale to je přece něco, co nepatří do současné české společnosti. A já věřím tomu, že právě proto, že jsem zmínila, v jakých pozicích jste pracovali předtím, a že jste slušní lidé a že jste lidé, kterým tyto věci jsou proti srsti, tak s tím nemůžete souhlasit, že vám to prostě nemůže být jedno, že vám to nemůže být lhostejné.

Měli byste podle mého názoru se i podle toho svého svědomí, mimochodem je to i v poslaneckém slibu, takže je to něco, co jste slibovali už na samém začátku tohoto volebního období, kdy jste tady na půdu Poslanecké sněmovny poprvé vstupovali, takže byste měli právě podle toho svědomí se zachovat. Ale samozřejmě je to jenom na vás. Je to potom i krásně čitelné pro voliče, jak se věci mají a kdo s čím souhlasí, jaké praktiky komu připadají správné, přípustné, a které obhajuje, byť třeba mlčky.

To je to, co jsem měla nejvíce na srdci, protože si myslím, že opravdu je důležité, abychom i veřejnost upozornili na to, že hnutí ANO není jenom Andrej Babiš samozřejmě. Hnutí ANO nejsou jenom ministři za ANO, ale jsou to i poslankyně a poslanci, senátoři, a jak už jsem zmiňovala, i europoslanci, z nichž alespoň jeden našel možná aspoň špetku odvahy k tomu, aby se na tyto věci jenom nedíval, ale aby se k nim i vyjádřil.

To, že jsou tady ovlivňována média, to je opravdu závažné pochybení Andreje Babiše, z kterého by měl vyvodit svoji politickou zodpovědnost. A my bychom jako Poslanecká sněmovna neměli mlčet, neměli bychom mlčet ani jako jednotlivci a neměli bychom tímto dávat najevo veřejnosti, že se s tímto dokážeme smířit.

Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za to, že se nad těmi slovy zamyslíte. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Adamové. Nyní dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Lorencová a pan poslanec Martin Komárek. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Před chvílí tady moje předřečnice zmínila nezávislá média. Já jsem kdysi dávno, ještě když se připravoval mediální zákon, tak jsem prosazovala, neúspěšně bohužel, aby politické strany si založily své listy, aby v nich profilovaly své politické názory, zájmy apod., aby ten, kdo si je koupí, věděl, co čte, za koho ten list lobbuje. Pochopila jsem, když nic jiného, že to vlastně není potřeba a že nebylo v zájmu těch, kteří rozhodovali, nebylo v zájmu, aby něco takového existovalo jako samostatné noviny jednotlivých politických stran. Naopak. Ve veřejnoprávních médiích se infiltrují názory politických stran, tak jak je potřeba. Ve veřejnoprávních médiích, která si platí koncesionáři. A tam je to sakra cítit, kdo tam potřebuje co dostat!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já asi budu mluvit slabým hlasem, poněvadž je mi špatně. Ale přece jenom se nemohu nezmínit a nemohu neodpovědět na to, o čem mluvila paní kolegyně Pekarová. Ona mluvila o tom, které praktiky jsou nám milé a které jsou přípustné. Nuže já mám jednoduchou odpověď. To, co předvádí teď tato Sněmovna, je brutální sadomaso. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní řádně přihlášený pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP