(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: Jan Hamáček z pracovních důvodů, Vojtěch Adam od 11.30 hodin ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec bez udání důvodu, Andrle Sylor Augustin Karel z pracovních důvodů, Andrej Babiš z pracovních důvodů, Margita Balaštíková z pracovních důvodů, Jiří Běhounek z důvodu zahraniční cesty, Ondřej Benešík z důvodu zahraniční cesty, Karel Černý z osobních důvodů, René Číp ze zdravotních důvodů, Ivana Dobešová z důvodu zahraniční cesty, Petr Fiala z osobních důvodů, Radim Fiala z pracovních důvodů, Karel Fiedler z rodinných důvodů, Matěj Fichtner do 10.30 hodin z pracovních důvodů, Jana Fischerová z důvodu zahraniční cesty, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Milada Halíková z důvodu zahraniční cesty, Olga Havlová v době od 11.00 do 14.00 hodin z pracovních důvodů, Leoš Heger z pracovních důvodů, Jana Hnyková z rodinných důvodů, Horáček Václav z pracovních důvodů, Chalánková Jitka z pracovních důvodů, Miroslav Kalousek z pracovních důvodů, Martin Komárek z osobních důvodů, Daniel Korte z osobních důvodů, Roman Kubíček ze zdravotních důvodů, Helena Langšádlová z pracovních důvodů, Leo Luzar od 11.30 hodin z osobních důvodů, Josef Novotný z osobních důvodů, Martin Novotný z rodinných důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Tomio Okamura do 12.00 hodin z pracovních důvodů, Ladislav Okleštěk z pracovních důvodů, Jana Pastuchová ze zdravotních důvodů, Stanislav Pfléger ze zdravotních důvodů, Anna Putnová z pracovních důvodů, Adam Rykala ze zdravotních důvodů, Jan Sedláček z osobních důvodů, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Jiří Skalický z osobních důvodů, Josef Uhlík z důvodu zahraniční cesty, Vladislav Vilímec od 11.30 hodin z osobních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Josef Vondrášek z osobních důvodů, Rostislav Vyzula z rodinných důvodů, Kristýna Zelienková z pracovních důvodů - ale teď jsem ji tady viděl. (Poslankyně Zelienková mimo mikrofon: Jsem tady.) Takže ruším omluvu paní kolegyně Zelienkové. Jiří Zemánek z pracovních důvodů, Marek Ženíšek z pracovních důvodů a já, Radek Vondráček, se omlouvám od 11.30 hodin z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Richard Brabec z pracovních důvodů, Marian Jurečka do 11.30 hodin z pracovních důvodů, Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, Michaela Marksová z pracovních důvodů, Robert Pelikán z důvodu zahraniční cesty, Ivan Pilný od 11.00 hodin z pracovních důvodů, Martin Stropnický z pracovních důvodů, Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, Dan Ťok z důvodu zahraniční cesty, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Tak, tím jsme se vypořádali s omluvami.

Dále vám sděluji, že bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, kterými jsou body 274, 275, 273, 358, 295, 284, 285, 286, 208, 32 a 33, sněmovní tisky 1069, 1070, 1024, 681, 791, 816, 862, 881, jedná se o návrhy zákonů ve třetím čtení, sněmovní tisk 943, první čtení, a sněmovní tisky 947 a 948, druhé čtení. Dále bychom v 11 hodin měli projednat pevně zařazené body 277 a 278, sněmovní tisky 989 a 995, třetí čtení.

Tak nyní k návrhům na změnu pořadu schůze. V tuto chvilku mám jednu přihlášku od pana poslance Martina Kolovratníka, kterého tímto žádám, aby nám tedy přednesl svůj návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Po předběžném jednání se zástupci poslaneckých klubů bych rád jménem volební komise navrhl avizovaný volební bod, nový volební bod, a je to volba předsedy komise s pracovním názvem podezření na úniky ze spisů. Návrhy jsme obdrželi dva, takže bude se vybírat ze dvou jmen a já předpokládám, že ten samotný bod by nemusel trvat déle než deset patnáct minut pro přerušení Sněmovny a poté další pokračování. Takže prosím o zařazení nového volebního bodu volba předsedy komise úniky ze spisů, a to pevně jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Benda se hlásí a má slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nenavrhnu žádný nový bod, jenom takový procedurální poznatek pro předsedajícího. Jestli by nebylo lepší, kdybychom odpříště četli už ty, kteří tady jsou. Dostali jsme se do situace, kdy nadpoloviční většina lidí je omluvena, je nás tady 91 ráno, včera nás tady bylo od 99 do 101. Tak možná je už skoro zbytečné číst ty omluvy a bylo by lepší číst ty, kteří přišli. Přišli do práce. To je první poznámka.

Vzhledem k tomu, jak se to rozpadá, tak bychom měli myslet, že v Ústavě je institut, který připouští, že zasedání Sněmovny může být jejím usnesením přerušeno. A začínám vážně zvažovat, jestli takový návrh nedám, že bychom mohli třeba na tři měsíce přerušit zasedání Sněmovny. Já vím, že to je problém všech klubů, to není jako... ale zdá se mi, že ta atmosféra už je opravdu nedůstojná zákonodárného sboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane kolego. Zajímavý nápad, možná by potom každý mohl zamávat, kdo tady sedí.

Tak, ptám se, jestli ještě někdo má zájem o návrh změny schváleného pořadu schůze. Nevidím nikoho dalšího, dalšího zájemce.

 

Budeme tedy hlasovat o jediném návrhu, který tu zazněl, a to návrhu pana kolegy Kolovratníka, který navrhuje zařazení nového bodu, a to volebního bodu volba předsedy komise, zkráceně řeknu, pro úniky z policejních spisů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 312, přihlášeno 106 poslanců, pro 84, proti 3. Tento návrh byl přijat. Bude tedy zařazen tento bod jako první.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhem pořadu a vzhledem k pozitivním výsledkům předcházejícího hlasování otevírám bod

359.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti
s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení
nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány
k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

***
Přihlásit/registrovat se do ISP