Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

359.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti
s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení
nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány
k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás tímto bodem. (Hluk v sále.) A poprosím všechny kolegy a kolegyně, aby se utišili a usadili se na svých místech, abychom to páteční jednání zvládli v důstojné atmosféře.

Pan poslanec Kučera bude hlasovat s náhradní kartou číslo 70, pro stenozáznam.

Ještě jednou prosím o klid! (Předsedající zvoní.) Zafungovalo to, děkuji.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Jak jsem slíbil, budu velmi stručný. My jsme komisi ustavili v tomto týdnu ve středu. Poté co byla naplněna, vyhlásil jsem lhůtu na podání návrhů na volbu předsedy. Předseda se tedy volí z členů té sedmičlenné komise a my jsme obdrželi dva návrhy. Jeden návrh je z klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Martin Plíšek, druhý návrh podal Úsvit, pana poslance Jiřího Štětinu. Podle zákona o jednacím řádu se o způsobu volby nehlasuje, je to volba tajná dvoukolová. Já pouze konstatuji, že ve Státních aktech je v tuto chvíli vše připraveno a můžeme jít okamžitě volit.

Takže prosím, pane předsedající, abyste nejdřív otevřel rozpravu, pokud někdo má zájem nebo ne, a poté abychom přerušili tento bod.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě využiji chviličku, abych přečetl omluvy pana poslance Kudely, který se omlouvá do 11 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Milan Urban se omlouvá po celou dobu jednacího dne bez udání důvodu a paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová se omlouvá od 11 hodin z pracovních důvodů.

Nyní otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli máte zájem o závěrečné slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, já bych prosil na vydávání lístků devět minut, nebo zaokrouhleně teď už osm. Takže prosím o přerušení schůze a prostor na vydávání lístků do 9.20 hodin.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já požadavku vyhovím a přerušuji tento bod do 9.20 za účelem konání voleb. Poprosím kolegy, aby se odebrali do volební místnosti.

 

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Je 9.20 hodin, budeme pokračovat. Skončili jsme v přerušeném bodu číslo 359. Já předpokládám, že pan předseda komise ještě pro nás nemá výsledky hlasování, tak jak to dopadlo, tudíž já končím tento bod a následně po dohodě s panem předsedou komise budete seznámeni s výsledkem hlasování.

 

Budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body. Tím prvním je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP