(10.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Chtěla bych vás požádat o podporu této naší novely, protože si myslím, že posouvá veřejnou správu do 21. století. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní druhá zpravodajka, paní poslankyně Matušovská. Nevidím ji, takže nemá zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem procedury garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 53. schůzi jako garanční výbor po projednání sněmovního tisku 807/4 po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, podle sněmovního tisku 807/4 hlasovat v následujícím pořadí.

Zaprvé hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav.

Zadruhé hlasovat pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uvedený pod písm. A.

Zatřetí hlasovat pozměňovací návrh pod písm. C, pan poslanec Bendl souvisle zastavené území obce.

Začtvrté hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Farského, což je změna účinnosti, účinnost od 1. 7. 2018. V případě odhlasování je pozměňovací návrh pod písm. D nehlasovatelný, v případě neodhlasování hlasovat pozměňovací návrh pod písm. D.

Jako pátý krok pozměňovací návrh pod písm. D, což je pozměňovací návrh pana poslance Klána, což je účinnost 1. 7. 2019 a 1. 1. 2020.

Jako šesté hlasování budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím. Já tedy nechám odhlasovat Sněmovnu tuto proceduru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 541, přihlášeno 142 poslanců, pro 114, proti 1. Procedura byla přijata v podobě, jak ji přednesl pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako první hlasování bude hlasování o legislativně technických úpravách, které byly předneseny ve třetím čtení. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 542, přihlášeno 142 poslanců, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako další krok budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uvedený pod písm. A. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 543, přihlášeno 143 poslanců, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako další budeme hlasovat pozměňovací návrh uvedený pod písm. C, což je pan poslanec Bendl, souvisle zastavené území obce. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Než zahájíme hlasování, já vnímám, že řada poslanců žádá o odhlášení, což jsem právě učinil, a poprosím vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

 

Počet hlasujících se nám, zdá se, ustálil a já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 544, přihlášeno 132 poslanců, pro 16, proti 92. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Jako další krok budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeným pod písm. B, což je pan poslanec Farský, účinnost 1. července 2018. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 545, přihlášeno 133 poslanců, pro 102, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh pod písm. B pana poslance Farského, změna účinnosti 1. 7. 2018, je pozměňovací návrh pod písm. D poslance Klána nehlasovatelný. Takže nyní podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přejít k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Podle mých záznamů také.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 807, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 546, přihlášeno 135 poslanců, pro 131, proti 1. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji. Tímto také končím tento bod. S přednostním právem paní poslankyně. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěla vyslovit takové přání a prosbu. Vzhledem k tomu, že se schválil další zákon, který deleguje nějakou agendu na obce bez jasného slibu finančního pokrytí všech prostředků, které obce za tuto novou agendu budou vynakládat, tak aby si všichni ti, kteří tento návrh tady podporovali, hlasovali pro něj, tak aby si toto uvědomili a aby v rámci svých krajských zastupitelů dali potřebné finanční prostředky těm starostům, kteří tuto agendu budou vykonávat. Protože zatím jsem bohužel od kolegů Starostů, teď myslím STAN, tady slyšela pouze návrhy, jak bohatým brát a chudým dávat, a já prostě, kolegyně a kolegové ze Starostů, prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem tady byla v tom minulém volebním období a já si moc dobře pamatuji pana Gazdíka, který tady bohužel v tuto chvíli není, který tady v rámci rozpočtového určení daní škrtal miliony hlavnímu městu Praze, Brnu a jiným velkým městům. Takže prosím pěkně omezte své nadšení z platnosti tohoto zákona, protože skutečně až přijdete domů do svých obcí, zeptejte se starostů, starostů s malým "es", jak to finančně zvládnou pokrýt, pokud samozřejmě bude ten legislativní proces dokončen a nedostaneme to sem zpátky.

Jinak mimochodem, ptala jsem se tady pana zpravodaje a paní navrhovatelky, jestli v tom jsou zahrnuty mezinárodní řidičské průkazy. Také bohužel nejsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP