(15.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

V souvislosti s upřednostněním velkých telekomunikačních firem mě napadá, zda nejde o dědictví po panu ministru Mládkovi, který k těmto společnostem ještě poměrně nedávno proslul vstřícným přístupem. Můžete se k této spekulaci vyjádřit?

Dále bych ráda zdůraznila, že ona vypsaná výzva se týká 11,5 miliardy korun, ne celých 14 miliard. Ty 2,5 miliardy jsou už odepsané, s nimi se tedy nepočítá, nebo bude snaha o jejich přeprogramování?

Vážený pane premiére, myslím, že vzhledem k tomu, co se ohledně čerpání evropských peněz na rychlý internet děje, nemůžeme předstírat, že ty potíže nevidíme, a proto prosím o jasné odpovědi na položené otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Jako další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, státem vlastněná firma Lesy České republiky hodlá vystavět své nové ředitelství za částku přibližně 500 milionů korun. Chci vědět, jak se k tomu staví vláda, zdali tuto záležitost podporujete, či nikoliv. Protože budovat nové úřady v situaci, kdy stát vlastní řadu budov po celé České republice, které jsou buď využívány málo, či špatně, nebo vůbec, považuji za vyhazování finančních prostředků. Chci vědět, jak se k tomu vaše vláda staví, zdali tomu zabráníte, či jste připraveni tuto záležitost podpořit. Půl miliardy za výstavbu nového úřadu považuji v současné době za nesmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně.

A nyní dávám slovo panu poslanci Tomio Okamurovi, který nám nejprve přednese interpelaci na téma islamizace a poté na téma lobbing. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, je pravda, že Ministerstvo školství, které je pod vedením vaší ČSSD, spustilo na základní škole ve Zlíně pilotní projekt propagace islámu? Dostal jsem informaci, že na Základní škole ve Zlíně-Malenovicích je prý na základě podnětu ministerstva pod vedením ČSSD propagován mezi žáky pozitivní vztah k islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace, jejímž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší, tedy bagatelizace, anebo hrozby nulové, tedy denial.

Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v osmé třídě tamní základní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu již přinesla i média. Škola se snaží položit rovnítko mezi současné sekularizované křesťanství a fašistický islám. Kauza ve Zlíně je už druhá v řadě, kdy škola propagovala mezi studenty islám. Nedávno prý učitelé na základní škole v Trutnově učili děti muslimské modlení k Alláhovi.

Pane premiére, je islamizace českých dětí politika celé vlády, nebo jen strategie vaší ČSSD? Je všeobecně známé, že vaše vláda kontinuálně přijímá do České republiky natural migranty z islámských zemí a integruje je do naší republiky. O tom moc dobře vědí občané Ústí nad Labem-Předlice, Jaroměře, Brna a Havířova. A vaše vláda vyčleňuje na přijímání migrantů stamiliony korun ročně, místo abychom podpořili důchodce nebo mladé rodiny s dětmi. Ostatně hlasy poslanců ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL byla do své funkce ombudsmanky zvolena i známá podpůrkyně islámu v České republice Anna Šabatová.

A je tady další skandální jednání vlády. Islámská nadace se sídlem v Praze obesílá již delší dobu české školy s nabídkou přednášek, které propagují islám, a nadace již stovky takových přednášek realizovala. A spoluorganizátorem těchto přednášek je nezisková organizace s názvem Multikulturní centrum, která se na organizaci těchto přednášek přímo podílí a je přímo dotovaná Ministerstvem školství vedeném ČSSD, potažmo vaší vládou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste setrval u řečnického pultíku a přednesl nám svou druhou interpelaci na téma lobbing. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, už podruhé jste mi neodpověděl na můj dotaz. Scházíte se se svým spolužákem a lobbistou Radkem Pokorným a konzultujete s ním vládní agendu? Prosím o odpověď přímou, bez dosavadních vytáček.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za extrémní dodržení času. Poprosím pana poslance Petra Bendla, který přednese také dvě své interpelace na předsedu vlády. Nejprve na téma investice Lesů České republiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, Lesy České republiky hodlají investovat v Rumunsku a za stamilionové částky nakupovat lesy právě v této zemi. Chci vědět, zda vaše vláda tuto investici podporuje, či nikoliv. Prosím o jednoznačnou odpověď. A v případě, že ji podporujete, zda jste si jistý, že je možné uhlídat efektivitu takto vynaložených prostředků a uhlídat i majetek, který by případně Česká republika v Rumunsku získala. Děkuji vám za jasnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Setrvejte na svém místě a prosím o přednesení druhé interpelace na téma čerpání evropských fondů.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, interpeloval jsem vašeho ministra a místopředsedu vlády ministra financí ve věci schopnosti České republiky čerpat evropské fondy na období 2014 až 2020. Z odpovědi pana ministra Babiše jsem se dozvěděl, že z alokovaných 585 miliard korun na období 2014 až 2020 Česká republika k 17. březnu letošního roku, tzn. 2017, vyčerpala 0,84 procenta. Vaše vláda i vaši jednotliví ministři se často soustředí na to, aby kritizovali své předchůdce za to, jak špatně čerpali evropské fondy, ale situace, kterou předvádí vaše vláda, tedy tady podle mne nikdy nebyla - 0,84 procenta vyčerpaných prostředků v polovině finančního období, zdůrazňuji.

Jsou tady některá ministerstva, která ani nečerpala z jednotlivých operačních programů, např. Ministerstvo zemědělství - podle informací ministra financí je tam čistá nula. Ministerstvo dopravy 0,85 procenta, Ministerstvo školství 0,2 procenta. Nejlépe čerpá Ministerstvo práce a sociálních věcí - 5,67 procenta. To jsou všechno částky, zdůrazňuji, v polovině finančního období.

Chci se vás zeptat na důvody, které vedou k tomu, že nejste schopni finanční prostředky ani po 3,5 letech čerpat tak, aby bylo zřejmé, že vaši následníci nebudou mít obrovské problémy s tím, jak tuto finanční částku, kterou nám Evropská unie alokovala, budeme schopni vůbec získat a vyčerpat na věci, které Česká republika opravdu potřebuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Vaše interpelace budou zodpovězeny písemnou formou ve lhůtě 30 dnů.

A nyní upozorňuji poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

vyzývám jako prvního pana poslance Michala Kučeru, aby přednesl interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Další se připraví pan poslanec Jiří Štětina. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jistě je vám známo rozhodnutí Evropské komise v případu zneužití dominantního postavení rakouské autorizované obalové společnosti, kdy Evropská komise přiznala konkurenční společnosti náhradu ve výši 6 milionů eur. Shodou okolností stejná společnost v České republice v rámci autorizačního správního řízení neuspěla, a dá se tedy předpokládat podání obdobné stížnosti k Evropské komisi, případně žaloby k soudu v České republice.

Vážený pane ministře, co si myslíte o podezření na zneužívání monopolního postavení společnosti EKO-KOM a co vaše ministerstvo činí pro to, aby nedošlo ke stejnému scénáři jako v Rakousku? A chtěl bych se také zeptat, jaký máte názor na aktuální uspořádání oblasti zajištění zpětného odběru obalů v České republice, a chcete i nadále podporovat a udržovat monopolní uspořádání?

Také bych chtěl připomenout, že v roce 2013 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanovisko k fungování kolektivních systémů z pohledu hospodářské soutěže, ve kterém konstatoval vážné znepokojení nad stavem soutěžního prostředí v oblasti poskytování služeb kolektivního sběru. Ve stanovisku byly zároveň identifikovány tři konkrétní nedostatky, které Ministerstvo životního prostředí mělo odstranit.

1. Jedná se o nadbytečnou regulaci tam, kde již není nutná a potřeby společnosti může zcela uspokojit funkční hospodářská soutěž.

2. Je to závadná regulace tam, kde sice není možno ponechat uspokojení celospolečenského zájmu výhradně na volné soutěži, avšak neexistuje žádný objektivní důvod pro zamezení plurality a vzájemné hospodářské soutěže poskytovatelů a služeb.

3. Absence efektivních dozorů orgánů veřejné moci tam, kde dochází k cenotvorbě.

Chtěl bych se zeptat, jaká opatření a nápravné kroky Ministerstvo životního prostředí v průběhu tří a půl let od vydání stanoviska ÚOHS přijalo a jakým způsobem byly zmiňované nedostatky odstraněny. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP