(18.10 hodin)
(pokračuje Černoch)

f) bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému časově definovanému rozložení útlumu těžby v OKD pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí, nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl,

g) využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky,

h) přehodnocení usnesení vlády č. 827 z 19. října roku 2015,

i) přehodnocení usnesení vlády č. 405 z 11. května roku 2016 a přijala nové nařízení vlády, které by vedlo ke zmírnění sociálních dopadů a kompenzovalo ztráty pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na dole ČSA v návaznosti na usnesení vlády č. 827 z 19. října roku 2015.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla celá dvojka. Ještě pan předseda Roman Sklenák k této věci. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych požádal, pokud by to Sněmovna akceptovala, abychom hlasovali o bodech a) až f) zvlášť a body g), h), i) zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: My jsme schválili způsob hlasování, takže jde o změnu našeho usnesení. Nebudeme tedy hlasovat o revokaci, ale jenom o tom, že v rámci toho bodu se ještě oddělí 2a) až f), a 2g), h), i) že bude druhým hlasováním. Můžeme to jedním hlasováním? Nikdo nenamítá proti postupu předsedajícího?

Pokud ne, rozhodneme nejdříve o tom, že můžeme hlasovat nadvakrát, v hlasování 281, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh kolegy Sklenáka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 281, z přítomných 116 pro 110 (proti nikdo), budeme tedy hlasovat bod 2 nadvakrát.

 

Nejprve 2a) až f), návrh usnesení nemusíme opakovat, zpravodaj ho přečetl. Rozhodneme v hlasování 282, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 282, z přítomných 115 pro 60, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o 2g), h), i). Rozhodneme v hlasování 283, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 283, z přítomných 116 pro 42, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat bodem 3.

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 3. Žádá vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činnosti, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomu nutno objasnit:

a) kdo rozhodl a úkoloval zástupce státu v orgánech podniku, aby hlasovali o snížení základního jmění OKD v neprospěch Fondu národního majetku, který ve svém důsledku znamenal ztrátu vlivu státu na společnost,

b) kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu,

c) kdo zodpovídal za nevyšetřování podezření z nelegálních finančních operací při privatizaci OKD,

d) kdo zapříčinil časové prodlevy a nečinnost státu, když na nelegální finanční operace upozornily zahraniční vyšetřující a bankovní orgány,

e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 284 o bodu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 284, z přítomných 115 pro 65, proti 15. Tento návrh byl také přijat.

 

Bod 4.

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 4. Požaduje po vládě České republiky zabezpečit zmapování finančních toků na účtech zainteresovaných osob, příbuzných těchto osob a firem spojených s těmito osobami, které se podílely přímo nebo nepřímo na privatizaci OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 285, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 285, z přítomných 117 pro 61, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dalším návrhem na usnesení.

 

Poslanec Marek Černoch: Toto byl návrh pana kolegy Luzara. Následuje návrh, který podal pan kolega Hájek. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky I. konstatuje, že privatizace společnosti OKD byla pro občany České republiky nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP