(Jednání pokračovalo v 18.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, budeme pokračovat. Hledám nějakého člena vlády, jestli tady je přítomen. Požádám vás, abyste zaujali místa podle zasedacího pořádku. Byla doručena omluva pana předsedy klubu ANO Faltýnka od 18.20 do konce jednacího dne, takže s námi si jistě zahlasuje pro OKD, než odejde.

Nyní tedy můžeme pokračovat, jakmile se Sněmovna ztiší. Zatím konstatuji ještě další omluvy, a to pan poslanec Herbert Pavera od 18.15 do konce jednacího dne a stejně tak Kristýna Zelienková také od 18.15 do konce jednacího dne.

Myslím, pane zpravodaji, že už je dostatečný klid, a můžeme tedy začít. Ohlaste prosím způsob přijímání usnesení, protože máme usnesení čtyři, a jestli je tam nějaká kolize, tak bychom se jí měli vyvarovat a říci postup přijímání usnesení, který bychom schválili. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Černoch: Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající, ta usnesení jsou opravdu čtyři. S tím, že jsme se dohodli s předkladateli, že bychom hlasovali po bodech, tedy bych přednesl, kdo usnesení předkládá, a pak předčítal body z tohoto usnesení s tím, že o každém zvlášť bychom hlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu nebo nemyslí si, že to je kompatibilní? Nikdo výhradu nemá.

 

Tento postup hlasování schválíme v hlasování číslo 279, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 279. Z přítomných 131 pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy postupovat po jednotlivých bodech. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Černoch: První usnesení je usnesení, které předložil pan kolega Leo Luzar, a zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

I. konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absenci jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce, do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a hnědého uhlí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, všichni slyšeli. Já vás ještě pro jistotu odhlásím na požadavek z pléna, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Tento návrh, první, konstatační, rozhodneme v hlasování číslo 280, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 280. Z přítomných 115 pro 59, proti 3. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Černoch: Druhý bod požaduje po vládě České republiky, aby zabezpečila:

a) možnosti těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu,

b) ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání,

c) zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti,

d) efektivní využití vlastnictví státu a těžební práva na dosud netěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naši energetickou nezávislost na řadu desetiletí,

e) budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčených zaměstnanců v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci, ***
Přihlásit/registrovat se do ISP