(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnes o vydání náhradní karty zatím požádal pan poslanec Antonín s kartou číslo 61.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Balaštíková Margita ze zdravotních důvodů, Běhounek Jiří od 12.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, Jan Birke z pracovních důvodů, Robin Böhnisch z dopoledního jednání z důvodu zahraniční cesty, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, Marek Černoch do 9.30 z pracovních důvodů, Jana Černochová z důvodu zahraniční cesty, René Číp ze zdravotních důvodů, Jan Farský z důvodu zahraniční cesty, Ivan Gabal z rodinných důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, Jana Hnyková do 11.30 z pracovních důvodů, Václav Horáček od 13 do 19.15 z pracovních důvodů, Bohuslav Chalupa z důvodu zahraniční cesty, David Kádner z důvodu zahraniční cesty, Václav Klučka z důvodu zahraniční cesty, Michal Kučera z osobních důvodů, Martin Lank do 13 hodin z pracovních důvodů, Květa Matušovská ze zdravotních důvodů, Jiří Mihola z osobních důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Pavlína Nytrová z osobních důvodů, Jana Pastuchová do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Stanislav Pfléger z rodinných důvodů, Karel Pražák ze zdravotních důvodů, Anna Putnová z osobních důvodů, Václav Snopek ze zdravotních důvodů, Milan Šarapatka z důvodu zahraniční cesty, Ladislav Šincl bez udání důvodu, Helena Válková do 10 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, Jiří Zlatuška z osobních důvodů a dále se omlouvá od 9 do 11.30 z osobních důvodů pan poslanec František Laudát.

Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka bez udání důvodu, pan vicepremiér Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Jan Chvojka z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Miloslav Ludvík z osobních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z rodinných důvodů, paní ministryně Kateřina Valachová z rodinných důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 22 bude dnes hlasovat pan poslanec Skopeček.

A dále se 15. března od 12 do 17 hodin omlouvá paní poslankyně Dana Váhalová z důvodu zasedání Komise pro postavení žen v OSN v New Yorku (?).

Než přistoupíme k případným změnám pořadu schůze, chtěl bych vám sdělit, že při včerejším hlasování u bodu 299 došlo k nedorozumění. Tento bod měl být bodem pátým pevně zařazeným, to znamená, že bude předřazen před bod 285. Pořadí ostatních bodů bude nezměněno.

Měli bychom se tedy věnovat pevně zařazeným bodům v pořadí: 55, 56, 71, 72, 299. Připomínám, že ve 12.50 hodin máme pevně zařazené body 260 a 297 a v 16 hodin volební bod 298. V případě vyčerpání daného pořadu bychom případně pokračovali body z bloku prvého čtení - zákony dle schváleného pořadu schůze.

S procedurálním návrhem se hlásí pan ministr Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl navrhnout, abychom dnešní zasedání vzhledem k tomu, že je 15. března, začali minutou ticha, kterou bychom uctili oběti nacistické okupace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Je to procedurální návrh. Nezbývá, než dát... Mám dát o něm hlasovat? Ne.

V tom případě vás požádám o povstání a o minutu ticha tak, jak přednesl ministr kultury. (Poslanci povstali a drželi minutu ticha.) Já vám děkuji.

Jako další se hlásí pan poslanec Zavadil k programu schůze. Prosím. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno, kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych navrhl změnu programu, a to bod číslo -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Já vás požádám, kolegyně a kolegové o ztišení. Potřebuji rozumět, o čem budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já navrhuji, abychom bod číslo 12 zařadili na dnešní odpoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se domnívám, že o tomto návrhu jsme už hlasovali a že nemůžeme opakovat to samé hlasování. Už jsme o této věci jednou rozhodli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tomto ohledu máte pravdu. Ten návrh se musí modifikovat. Není možné hlasovat o jedné věci, která již byla přednesena. Pan poslanec Zavadil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Tak já se pokusím modifikovat. Dovolil bych si ho navrhnout jako předposlední bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako předposlední bod dnešního jednání v rámci pevně zařazených bodů, ano. Nikdo další se k pořadu schůze nehlásí. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám alternativní protinávrh. Já navrhuji bod 12 zařadit ve čtvrtek 13. dubna na 12 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: 13. dubna... Děkuji. Hlásí se někdo další k pořadu schůze? Nikoho takového nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, to znamená o tom, aby bod číslo 12 byl zařazen na čtvrtek 13. dubna ve 12 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 259, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 49. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP