(18.00 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, projednáváme první čtení sněmovního tisku 836 na třetí pokus. V průběhu vystoupení jednotlivých poslanců vlastně jsme byli svědky širokého spektra názorů na poměrně jednoduchou vládní konstrukci, při které vláda navrhuje Poslanecké sněmovně zrušit zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Myslím si, že jsme tedy pokročili, a jenom rekapituluji z hlediska zpravodaje, že bylo vetováno pokračování podle § 90 odst. 2, přes to jsme se přenesli. Padl tady návrh na zkrácení lhůty pro jednání na 30 dnů, s čímž tedy souhlasím. Rovněž padl návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení.

Prosím, pane místopředsedo, abyste dále postupoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, nejdřív dám hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zagongoval jsem, abyste se dostavili do sálu.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předmětného vládního návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 252, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 252 ze 117 přítomných 23 pro, proti 74, návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 253, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro hospodářský výbor jako výbor garanční. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 253 z přítomných 117 pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo jiný návrh? Pan kolega Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jaderná energetika se jistě týká životního prostředí. Navrhuji přikázat výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan kolega Soukup se hlásí. (V sále je hluk a neklid.) Klid prosím! Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Navrhuji zařadit výboru pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro bezpečnost. Pan kolega Fiedler a pan kolega Marek Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Myslím, že by se měl touto otázkou zabývat i zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor zahraniční. Pan kolega Černoch má další návrh. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Navrhuji tento tisk projednat ve výboru pro obranu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro obranu. Máme návrhy na výbor pro životní prostředí, výbor pro bezpečnost, výbor zahraniční a výbor pro obranu.

 

Budeme postupně hlasovat jednotlivé návrhy, a to poprvé výbor pro životní prostředí v hlasování pořadové číslo 254, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 117 pro 27, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

hlasování pořadové číslo 255, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro výbor pro bezpečnost. Kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 255 z přítomných 118 pro 35, proti 55. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 256, které jsem zahájil. Kdo je pro, aby to bylo přikázáno výboru zahraničnímu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 119 pro 40, proti 56. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu, a to je výbor pro obranu.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 257. Ptám se, kdo je pro projednání ve výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 119 pro 37, proti 60. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 258, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 258 z přítomných 119 pro 79, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu, jinému výboru přikázán nebyl a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 41.

 

Pokračovat budeme bodem

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb.,
o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 1. února na 54. schůzi, když jsme souhlasili s návrhem paní poslankyně Jany Černochové, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do doby přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Poznámka - k projednání tohoto bodu mělo dojít, pokud bude ministr Chovanec v sále, on potom přišel, pamatujeme si na tuto záležitost, potom byla schůze přerušena.

Připomínám, že obecná rozprava byla dne 20. ledna na 54. schůzi ukončena, se závěrečným slovem vystoupil pan ministr obrany Martin Stropnický, čili už je po závěrečném slově.

Prosím, aby v tuto chvíli pan ministr Stropnický zaujal místo u stolku zpravodajů, o totéž požádám pana poslance Klučku, který je zpravodajem. Ten je omluven. Pan kolega Seďa se nabízí. Protože jsme v prvém čtení, budeme muset změnu zpravodaje odhlasovat, protože zpravodaj by měl svým způsobem shrnout návrhy.

Ještě před hlasováním o změně zpravodaje s přednostním právem místopředseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, je mi líto, ale chtěl bych vás požádat jménem poslaneckého klubu ODS o přestávku na konání klubu v délce 52 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Škoda, mohli jsme ještě něco projednat. Pan kolega Stropnický zaujal místo u stolku zpravodajů, pan ministr Ťok je také přítomen. Samozřejmě ale vyhovím přání klubu ODS.

Vyhlašuji přestávku nikoliv pouze do 19 hodin. Přerušuji schůzi do zítřka do 9 hodin ráno s tím, že zítra ráno se budeme podle změněného pořadu schůze zabývat nejdříve body 55, oběh osiva a sadby, 56, rostlinolékařská péče, potom bodem 71, Ústava České republiky, a bodem 72, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Potom budou další body, ale myslím si, že tyto body byly odsouhlaseny, takže před ně už nebude zařazeno nic, dovolím si předpokládat, že takhle to zítra ráno bude.

Přeji vám hezký večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP