(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji váš návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já už jsem do toho materiálu koukal. Víte, kdy byla limitní lhůta pro povinnou transpozici v téhle záležitosti? 27. prosince 2016. Já se vás ptám, co jste ty roky předtím dělali. A takhle to je se vším. Mě by zajímalo - on tady bohužel pan premiér není - víte, kolik transpozic lítá? Sami se zamyslete, je to věc koalice, nikoliv opozice. Já jsem dokonce byl pro to, aby se všemožně Ministerstvu dopravy pomohlo. Vzpomeňte si na zákon o civilním letectví, jaký tělocvik tady probíráte. Nedej bože, aby v téhle zemi se stala dopravní nehoda. Byť lítáme podle IATA nebo mezinárodních předpisů, tak už před více než rokem byl limit pro povinnou transpozici. Nezlobte se na mě, vy děláte z evropského a českého práva trhací kalendář.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 250. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru případně výborům. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám ještě hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 251. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 92, proti 2. Konstatuji, že lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Budeme pokračovat. Ještě předtím, než zahájím další bod, hlásí se pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já bych tady požádal ne uložit, ne, ale požádal výbor pro evropské záležitosti, aby požádal a zabýval se tím, aby někdo zjistil, kolik už je propadlých transpozic po limitní lhůtě pro transpozici evropských směrnic a v kterých oblastech. Myslím si, že to o těch ministerstvech a o tom, jak tam příslušné odbory, ti úředníci fungují - protože často ministři možná ani nedohlédnou, co všechno se na ně valí. Docela by bylo zajímavé to zjistit, pro které resorty jaké to je.

A nezlobte se na mě, vy musíte ta ministerstva už začít řídit. Jste tam skoro více než tři roky, už byste se to mohli naučit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ale pane poslanče, jestli chcete jako bod, tak asi zítra ráno, že bychom zařadili speciální bod v této věci a nechali si to vysvětlit. Teď procedurálně nevím, co jiného bych s tou vaší výzvou dělal.

 

Budeme pokračovat bodem

41.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb.,
o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 836/ - prvé čtení

Je tady k dispozici usnesení vlády z 8. března, kdy tento bod má za nepřítomného ministra průmyslu a obchodu uvést ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová Tominová. Jenom připomínám, že jde o vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr podle sněmovního tisku 836 v prvém čtení. Zabývali jsme se jím 1. února na 54. schůzi, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu a přerušili jsme ji při vystoupení paní poslankyně Jany Černochové.

Námitka dvou poslaneckých klubů zazněla, to znamená, nebudeme projednávat podle § 90 odst. 2. V tom případě se ptám paní ministryně, jestli chce uvést další projednávání. Pan kolega Vozka je přítomen u stolku zpravodajů a můžeme pokračovat v rozpravě, do které momentálně nemám žádnou přihlášku. Ale požádám pana místopředsedu Bartoška, jestli by mě chvilku zastoupil, a já bych se přihlásil do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tedy ujmu řízení schůze a předávám vám slovo. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nebudu zdržovat dlouho Poslaneckou sněmovnu. Víte, že jsme to tady projednávali jak v prvním, ve druhém i ve třetím čtení podle jiného návrhu zákona. Tento návrh zákona je z vládní dílny. Dovolím si ocitovat - v češtině samozřejmě - vyjádření redaktorů amerických časopisů Power Engineering a Renewable Energy World, kteří vybírají nejlepší energetické projekty.

Projektem roku 2014 v jaderné energetice byl vyhlášen první blok jaderné elektrárny Búšehr. Druhé místo zaujal první blok jaderné elektrárny Kudankulam. Oba bloky fungují. A v tomto roce byly projekty hodnoceny podle šetrnosti k životnímu prostředí, účinnosti výroby energie a použití nejnovějších technologií. Redaktoři vybírali výjimečné energetické projekty v kategoriích uhelné elektrárny, plynové elektrárny, jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie. Na prvních místech se objevily například sluneční tepelné elektrárny, které pomocí zrcadel ohřívají vodu v centrální nádrži, nebo uhelné a plynové elektrárny se systémy na zachytávání a podzemní ukládání oxidu uhličitého tak, aby nebyl vypuštěn do atmosféry.

Do hodnocení byly zahrnuty elektrárny spuštěné mezi srpnem 2013 a červencem 2014. Porota přihlížela především k instalovanému výkonu, použitým technologiím, významu projektu pro energetický průmysl a dopad na okolní obyvatelstvo. Oba americké časopisy, když zařazovaly jadernou elektrárnu v Búšehru, konstatovaly, že umístění na prvním místě si Búšehr zaslouží zejména proto, že od září 2013, kdy je provozována tato elektrárna, jde o speciální verzi reaktoru VVER-1000. Na základě rusko-íránské dohody ze srpna 1992 bylo při této výstavbě v maximální možné míře využito stávající zařízení, které v Búšehru zůstalo po německých společnostech. Mimo jiné ty německé společnosti měly uzavřenou smlouvu právě se ZVVZ Milevsko, které přišly v roce 1999 o tu ohromnou zakázku na elektrárnu VVER-1000, protože my jsme dodavatelem kompatibilním pro tento typ elektrárny.

Místo původního reaktoru byl použit reaktor VVER-1000/446, to je ta modernizovaná verze, která je ještě dál než náš Temelín. Veškeré stavební práce i provoz jaderné elektrárny probíhaly pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jaderná elektrárna odpovídá mezinárodním bezpečnostním standardům. Provoz bloku Búšehr 1 ušetří Íránu ročně 11 milionů barelů ropy nebo ekvivalentně 1,8 milionu kubických metrů zemního plynu, které samozřejmě mohou být buď nevytěženy, nebo exportovány.

V tomto ohledu chci jen připomenout, že pokud se nerozhodneme tento zákon zrušit tím návrhem vládního návrhu zákona, přijdeme o možnost dál se podílet na případném rozšíření této elektrárny, která zase bude hodnocena jako nejlepší v současné době na světě. Považuji výhrady, které tady byly proti návrhu zákona, který jsme předložili my, i proti tomu návrhu zákona, který předkládá vláda, které byly v prvním čtení přerušeném použity, za neadekvátní, dokonce za zcela irelevantní.

Považuji za potřebné, abychom tento návrh zákona pustili do druhého čtení s tím, že samozřejmě navrhuji, aby lhůta byla zkrácena mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů, protože nebudu riskovat debatu o tom, kdyby se zkracovala na dobu kratší, a ani to není v tuto chvíli podle harmonogramu naší práce potřebné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP