(17.20 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Já myslím, že paní předkladatelka tady uvedla vládní návrh zákona, tak jak je třeba, i v podrobné rovině, a diskusi na různá témata bych nechal na garanční výbor. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Řádně přihlášený pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Paní ministryně, páni ministři, pane předsedající, v podstatě je dobře, že se tento materiál dostane dál do projednávání. Teď se bohužel musím zaměřit na formální stránku této materie a při studování zákona jsem narazil na několikeré gramatické chyby, takže jsem rád, že se tento materiál bude dál projednávat. Nicméně chápu jeho potřebu k projednání. Takže doporučuji posunout do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já na rozdíl od pana poslance Kudely dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do příští schůze.

Důvod: My jsme tady říkali, že to má významné zahraničněpolitické konsekvence. Ministr zahraničí tady není přítomen. Za další, je to materiál, který předkládá ministr průmyslu a obchodu. Ministr průmyslu a obchodu není a zastupující v současné době ministr průmyslu a obchodu Bohuslav Sobotka je prostě nepřítomen. Takže dávám procedurální návrh, aby se to přerušilo do dubnové schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že jste přednesl procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zopakuji návrh, který zde zazněl. Jedná se o procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze jednání Poslanecké sněmovny.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 249. Přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 56. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Já se táži, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu... Pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Paní ministryně zde sdělila důvody, které vedly vládu, že navrhla projednávání podle § 90. Bylo vzneseno veto. Takže já v reakci na tento krok navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Na dvacet dnů je možné pouze se souhlasem předkládajícího. Takže já se táži paní ministryně, zda souhlasí. Souhlasí. Dobře.

Faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Mně to tady fakt připadá dneska jak ve špatném filmu. Máme tady tři ministry. Bereme tady odborné návrhy zákonů. Prakticky se nedovíme nic, co jim ti kolegové napsali. To znamená, oni o tom vědí stejně tolik jako většina z nás. A já opravdu nevím, jestli takhle má ta práce ve Sněmovně vypadat.

Já tedy protestuji a myslím si, že kdybych mohl, tak bych dal nějaký procedurální návrh, a neudělám to. Ale opravdu zvažme, jestli takhle chceme pracovat a dělat tady takovou komedii před našimi občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu musím říct, že prostě neměli jsme tady zpravodaje a nemáme tady tři ministry. Já nevím, když se podíváte na to zkrácení na dvacet dnů, jak by to hospodářský výbor vůbec stihl seriózně projednat. Ten to asi dostane jako garanční výbor. Já pro zkrácení až na dvacet dnů bych tedy nehoroval, protože podle mého názoru se to seriózně stihnout nedá. Já chápu urgentnost té věci, ale přeci jenom je to zákon o něčem a má dopad i do zahraničí. To projednávání bychom neměli opravdu nějakým způsobem brát takovým kvapíkem. Takže mně se úplně ten návrh na to zkrácení až na dvacet dnů nelíbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem evidoval dvě přednostní práva. Nejprve pan zpravodaj, poté pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Tak. Abychom si ujasnili některé věci. To je návrh transpozice evropské směrnice, kterou zpracoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže, a ten návrh posiluje - posiluje - možnosti privátních subjektů soukromoprávních uplatňovat náhradu škody, pokud ta škoda byla způsobena českým státem, na základě pravidel EU, která jsou popsány v té směrnici. Tak nevím, proč tady z nějakým procedurálních důvodů chcete poškodit soukromoprávní subjekty v České republice. To opravdu nevím. Je to v jejich prospěch.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já tedy nevím, ale je to první čtení. My vždycky čekáme, s čím přijdete. Tady vůbec nebylo vysvětleno, o čem vlastně ten předklad je. A nezlobte se na mě... Pak chci vědět od paní předkladatelky, jak dlouho prostě máme transponovat tu záležitost. Jak dlouho o tom vláda ví. A já si dokážu představit zkrácení na třicet dnů.

Vždyť to přeci do léta ještě projednáme. Proč najednou ten spěch? Vaše ministerstva nefungují. Vaše ministerstva nefungují a pak my tady máme něco honit v naprostém chaosu, spěchu. Nezlobte se na mě. Nemluvě o tom, že my vždycky se musíme dívat, nebo měli bychom se dívat - protože teď nevládne řada ministrů, teď vládnou úředníci v tomto období. A podle toho to také vypadá. Vy nejste schopni jim dát ani politické zadání a věcné zadání, co mají ti úředníci dělat. Podívejte se, v jakém stavu jsou telekomunikace.

To znamená, že já nemám námitek proti tomu, aby se to zkrátilo na třicet dnů. Ale pokud se týká dvaceti dnů, jestli na tom budete trvat, tak zvážím společně s klubem ODS veto na těch dvacet dnů v souladu s jednacím řádem. Ale než to udělám, tak bych skutečně chtěl, abyste dali na stůl fakta, data, jak dlouho o tom vláda věděla. Tak v případě, že ne, pojďte se domluvit bez toho kraválu na třiceti dnech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. To znamená, škrtám si zkrácení lhůty na dvacet dnů z důvodu veta.

Všechny vás eviduji, ale postupně. Nejprve faktická poznámka pana poslance Pilného. Poté faktická poznámka pana poslance Sklenáka, to je přednostní právo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme teď s panem předsedou poslaneckého klubu zkontrolovali kalendář a myslím, že návrh na třicet dnů je rozumný, a určitě se k němu připojuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, je to tak, potvrzuji. A jenom abychom tedy dodrželi formálně správný postup. On pan kolega Laudát řekl, že možná zváží veto. Myslím si, že takhle se nedá říct, že bylo podáno. Takže já stahuji svůj návrh na dvacet dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Poté pan poslanec Laudát v pořadí, tak jak jste se přihlásili. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Já myslím, že je rozumné přihlásit se k těm třiceti dnům. Takže to navrhuji místo těch dvaceti. A bude příležitost prodiskutovat ty detaily případně na výboru. Předpokládám, že to nebude nic složitého. Opravdu jde o to sladit české právo s evropským podle té směrnice v případě žaloby soukromoprávních subjektů, pokud mají pocit, že jim vznikla škoda díky rozhodování úřadu v České republice. Čili z tohoto pohledu myslím, je to správné.

Snad znovu zopakuji, že ten návrh transpozice té směrnice připravil Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP