(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Interpelace končí. Posuneme se dále k interpelaci pana poslance Petra Bendla na nepřítomného pana ministra Jurečku. Pan kolega Bendl není přítomen, pan ministr Jurečka je omluven. Interpelace končí. Pan kolega Nekl stáhl svoji interpelaci na ministra Hermana. A jsme tedy u interpelace pana poslance Karla Raise na místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, který je nepřítomen, ale pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Já mám problém, který se týká vyúčtování vědeckovýzkumných výsledků univerzit za rok 2015.

K dnešnímu dni na univerzity byla poslána pouze záloha za finanční příspěvek univerzitám a konkrétním pracovníkům za tzv. RIV body, tj. za výsledky ve vědě a výzkumu pracovníků univerzit, a to za rok 2015, čili v podstatě je to relativně staré období. Podle informací z univerzit, které mám od kvestorů, tento stav výrazně narušuje přípravu rozpočtu na letošní rok. Vysoké školy jsou touto situací značně znepokojeny a ukázal to také nedávno proběhlý sněm Rady vysokých škol.

Můj dotaz zní. Pane místopředsedo, mohl byste říci, kdy bude provedeno vyúčtování výsledků ve vědě a výzkumu za rok 2015? Pokud není provedeno závěrečné vyúčtování, nelze ani rozdělit odměny za získané RIV body na jednotlivé pracovníky za jejich vědecko-výzkumné výzkumy a narušuje to tvorbu rozpočtu 2015.

Já jsem se díval do stenozáznamu. Tam například 20. října 2016, čili před půl rokem, jste mi odpověděl: Mělo by to být v několika týdnech dostupné, protože vlastně hodnocení 2015 by mělo být hotové do konce roku plus minus několik dnů, týdnů. Nelze vyloučit, že to bude třeba v lednu, ale chtěli bychom to mít do konce roku... Realita je odlišná, proto bych prosil odpověď. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Odpověď podle zákona o jednacím řádu bude doručena písemně do třiceti dnů, nebudeme muset tedy příště argumentovat stenozáznamem.

Nyní se přesuneme k další interpelaci pana poslance Fiedlera na ministra spravedlnosti. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. To nám ty interpelace dneska krásně odsýpají.

Vážený pane ministře, zajímal by mě váš názor nebo posouzení dvou případů, které zmíním. Já jsem o tom tady mluvil na plénu Poslanecké sněmovny, nicméně bohužel dle předpokladu se tímto bodem Poslanecká sněmovna odmítla zabývat. Je to rozdílnost posuzování jednotlivých případů.

Já jsem zmínil případ Albánce Skendera Bojka, který 10. prosince 2013 postřelil policistu, když se zásahová jednotka snažila tuším vniknout do jeho obydlí. Došlo ke zranění policisty. Krajský soud mu vyměřil trest odnětí svobody ve výši pět let, vrchní soud to opravil na čtyři roky, Nejvyšší čtyři roky potvrdil a Ústavní soud vrátil věc na začátek a poté byl dotyčný zproštěn obžaloby. Podotýkám, že celou dobu přitom byl ve výkonu trestu. A tragická událost z minulého týdne, kdy Jaroslav Janota v podobné věci podle mého názoru spáchal podobný delikt, ovšem nedošlo ke zranění zasahujících osob, a podle toho, co jsme zjistili z vyjádření dnes už zesnulého pana Janoty, nevěděl, kdo se snaží dostat do jeho bytu, byl odsouzen na dvanáct let nepodmíněně. Já vidím poměrně dost velký rozdíl mezi těmito dvěma rozsudky. Četli jsme v médiích o tom, že snad mělo jít o exemplární trest, což doufám, tak nebylo. Ale zajímal by mě váš názor, vaše okomentování a ohodnocení podle mého názoru těchto dvou výrazných rozdílností na velmi podobné kauze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Váš čas byl přesně vymezen. Nyní tedy je čas na odpověď pana ministra spravedlnosti. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za ten dotaz. Ale musím tedy předeslat, že oba ty případy znám tak asi jako vy jenom z médií, byť jsem se snažil v těch médiích si o tom najít co nejvíce. Ale neznám ty dva spisy a to je docela důležité. Ono to svádí sice k porovnání, ale tam jsou důležité detaily, které podle mého názoru, nebo tak jak i vyplývá z těch popisů, jsou rozdílné. Já prostě vycházím z toho, že u soudu bylo v tom druhém případě prokázáno, že on věděl, že se jedná o exekutora, proto tam byla ta sazba, která tam byla. A ten trest odpovídá obecnému nastavení trestní politiky za vraždy a pokusy o vraždu v naší zemi. Ten druhý vámi zmiňovaný případ neznám tak podrobně, abych mohl říci, proč na začátku tam ta sazba byla mírnější. Každopádně důvod, proč to Ústavní soud zrušil, byl právě ten, že dospěl k závěru, že se ten člověk mohl vzhledem k velmi specifickým okolnostem toho konkrétního případu typu, že mu bylo předtím vyhrožováno atd., domnívat, že se skutečně jedná o nějaké zločince, a tedy mohl jednat v legitimní obraně. Víte, ten případ pana Janoty je samozřejmě tragédie, protože každá smrt je vždycky tragédie. Ale chtěl bych varovat předtím, abychom vycházeli z něčeho tak jednostranného, jako je jeho popis těch událostí, navíc evidentně v pohnuté psychické situaci, ve které byl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Pelikánovi. Je čas na doplňující otázku. Kolega Fiedler se k ní chystá. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já chápu nuanci těch případů, která tam může být, a proto se sám neopovažuji pustit se do nějakých zásadních a jednoznačných tvrzení. Zajímal mě váš názor. Děkuji za odpověď.

A nyní k té druhé části mé interpelace - kárné postihy. Vy jste, pane ministře, sám, ještě když jste byl náměstkem, velmi důrazně vystupoval proti tomu tehdy podle vašeho názoru mírnému kárnému postihu exekutora z úřadu Praha-východ, kde byla dokonce pokuta 75 tisíc. A nyní jste prezidentce Exekutorské komory udělil pouze kárné napomenutí. Já podotýkám, že mám velmi vážné pochybnosti o tom, že snaha o nápravu té věci z její strany byla dobrovolná. Já si nejsem teď jist, kdy k tomu došlo, jestli to náhodou - spíše si myslím, že ano - nebylo až poté, kdy byla odvysílána reportáž České televize, a samozřejmě ona byla i dříve natočena, takže já si myslím, že to bylo až na základě těchto podnětů. (Předsedající chce upozornit na čas.) Jestli tady vidíte stejnou věc. (Předsedající znovu chce upozornit na čas, ale poslanec Fiedler pokračuje ve své řeči.) A proč v tom druhém případě jste přistoupil pouze k napomenutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Napínáte mou trpělivost. (S úsměvem.) Pan ministr má dvě minutky na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Tak my jsme se tou věcí velice podrobně zabývali samozřejmě a shledali jsme, že tam bylo pochybení. Proto také důrazné napomenutí s tím, že kdyby se to nedej bože někdy opakovalo, tak již to určitě skončí kárnou žalobou. Ale přece jen jsme museli přihlédnout k polehčujícím okolnostem. Zejména - to je rozdíl proti tomu, co jste tady říkal podle stenozáznamu - tam nedošlo k žádné manipulaci s cenou, naopak. Doopravdy přezkoumáním té elektronické dražby se ukázalo, že vydražitel učinil nejvyšší příhoz, a to z několika vydražitelů, kteří dražili. To znamená, že na tom tedy ten dlužník vydělal. A skutečně tam pak došlo k té náhradě nemajetkové újmy, tzn. k nějaké peněžité satisfakci pro toho poškozeného. A to je obecně něco, co my, musím říci, preferujeme právě i vzhledem k nejistým výsledkům, které máme v kárných senátech. To znamená tam, kde exekutor je připraven odčinit nejenom materiální škodu, ale dokonce ještě něco navíc poskytnout poškozeným, tak my to bereme jako pozitivní a snažíme se v takovém případě to zohlednit v našem postupu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP