(15.30 hodin)
(pokračuje Valachová)

Zjednodušeně řečeno se dá říct, že v těchto situacích budou naváděni všichni zúčastnění tak, a také to bude zafinancováno ze strany ministerstva, že ty dané děti, které zvolí individuální vzdělávání, nebudou započteny do kapacity ve smyslu financování a plně budou zafinancovány ty děti, které budou přijaty na místa těch, co využili individuální vzdělávání. Nebudu to teď dále rozvíjet, je tam samozřejmě několik ekonomických a právních otázek, které jsme museli rozlousknout, nicméně v tuto chvíli to máme připraveno, takže věřím, že nevznikne žádná panika, a tam, kde se dá říct, že můžeme povolat zdravý selský rozum, tak ho samozřejmě v plném rozsahu využijeme.

Na závěr bych chtěla říct, že tyto situace se zejména na základě mých statistických detailních zjištění týkají zejména Prahy a Středočeského kraje, takže jenom chci říct, že v případě Středočeského kraje a Prahy provádíme také detailnější lokální zjišťování kapacit a máme zájem na tom, aby všechno proběhlo hladce a všichni byli spokojeni.

Na závěr bych chtěla říct, že co se týká tzv. přezkušování dětí v mateřské škole, opravdu chceme zajistit podporu a také financování pro mateřské školy tak, aby se jednalo o návštěvu, je to vlastně takový předzápis, a pomoci jak dětem, tak rodičům. V žádném případě to nebude nějaké opravdu pronásledování dětí nebo rodičů nějakou administrativní zátěží. Má jim to pomoci a děti samozřejmě spíše z toho mají mít pěkný zážitek, než že by se něčeho takového bály. Tak to jenom chci na závěr říct, že opravdu se snažíme, aby to bylo pečlivě zpracováno.

Samozřejmě si dovolím, vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím přislíbit paní poslankyni zaslání tohoto detailního doporučení, aby měla pro občany ve svém obvodu detailnější informace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Paní kolegyně Nováková má doplňující otázku, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji. Mně nezbývá než poděkovat. Je to dobrá zpráva pro starosty malých obcí, kteří jsou opravdu starostové a starají se o své děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tom případě bych měl asi uzavřít tuto interpelaci. Budeme pokračovat interpelací paní poslankyně Gabriely Peckové na ministra zdravotnictví, který je už v sále. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážený pane ministře, pane předsedající, dámy a pánové. Pane ministře, když jste nastupoval do funkce, mluvil jste velmi vstřícně směrem k paliativní medicíně, dlouhodobé péči i hospicové péči. Dokonce jste to označil jako prioritu. Fakt je, že tato oblast sociálně-zdravotního pomezí je dlouhodobě legislativně neukotvená, a já se tedy ptám, kdy se pacienti a poskytovatelé dočkají. Ona každou chvíli ve společnosti vzplane debata o eutanazii, ale před takovou debatou je třeba zajistit pacientům kvalitní paliativní medicínu, kvalitní a dostupnou, odbornou a důstojnou dlouhodobou péči a těm šťastnějším se širokou a ochotnou rodinou i domácí hospicovou péči. Takže pane ministře, můžete mi nastínit nějakou časovou osu nebo harmonogram k zajištění této problematiky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Peckové. Pan ministr je připraven odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, vážená paní poslankyně, faktem je, že nositelem tohoto úkolu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže my jsme vlastně ti, kteří se k němu připojují. Jsme v úzké součinnosti. Pokud je mi známo, tak by měl být, ale teď mě nechytejte na slovo, protože neznám program vlády, ale měl by být projednán na vládě 8. března. Takže předpokládám, že 8. března bude projednán na vládě. My tam máme dokonce domluveno, že tam načteme tu část, která se týká těch hospiců tak, aby to prošlo včas. A tady už je to opravdu o tom, že realita toho zákona se teď bude řídit tím zbývajícím cyklem, který zbývá do konce voleb. Takže teď jde o to, aby se tady v Poslanecké sněmovně - já tedy pro to budu velmi velmi plédovat - našla dostatečná vůle tento velmi potřebný zákon, do kterého se právě jako do jedné části včleňuje definice hospiců, nebo hospice jako takového, tak aby byl projednán. V souvislosti s tím potom už nastoupí všechny ty ostatní akty, které jsou na straně Ministerstva zdravotnictví, což je návrh personální a věcné vyhlášky, kterou máme připravenu. A zároveň už se pracuje i na tom, aby byly kódy případně zařazeny do úhradové vyhlášky příští rok. Čili teď je pro nás klíčové, aby to prošlo, to je ta stoosmička, aby prošla, a předpokládám, že ve středu bude na vládě, a pak aby se to tedy nezadrhlo tady v parlamentu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Paní kolegyně Pecková má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Nemám doplňující otázku, jenom doufám, že to, co bylo označeno jako priorita a skutečně mnoho let po tom všichni voláme, nakonec nespadne pod stůl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr už nechce nic dodat. Nyní tedy přejdeme k interpelaci vylosované jako číslo 8 pana poslance Zdeňka Ondráčka na pana ministra spravedlnosti. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, pokud vzpomínáte, v loňském roce jsme zde projednávali sněmovní tisk 588, kterým jsme změnili výkon trestu odnětí svobody ze čtyř typů věznic, a to dosud ještě platného dohledu, dozoru, ostrahy a zvýšené ostrahy, na pouze dva typy věznic, na ostrahu a zvýšenou ostrahu, přičemž v ostraze budeme mít nízký, střední a vysoký stupeň zabezpečení.

Tato novela zákona vejde v účinnost k 1. 10. 2017 a již dnes existuje přehled 30 základních otázek a odpovědí na téma redukce typů věznic. Ta však neřeší pro mě to nejdůležitější, a to příslušníky Vězeňské služby samotné. Dnes mají příslušníci Vězeňské služby tzv. rizikový příspěvek nastaven podle toho, v jakém typu věznice pracují, a to tedy dozor, dohled, ostraha a zvýšená ostraha. Já jsem od kolegů z Vězeňské služby měl několik dotazů, jaký rizikový příplatek mohou dozorci očekávat. Logicky zejména ti z ostrahy se obávají, aby jim nebyl snížen. Já jsem na to odpovědět neuměl, a proto se vás, vážený pane ministře, ptám, jak bude řešena výše rizikových příplatků u Vězeňské služby ČR po sjednocení dohledu, dozoru a ostrahy do jedné skupiny a poté zvýšené ostrahy do skupiny druhé. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr je připraven k odpovědi. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, odpověď je velmi jednoduchá. On to tedy, jak jsem informován, tak se to nejmenuje rizikový příplatek, možná se tomu tak někde říká, jmenuje se to oficiálně zvláštní příplatek a je určován podle míry neuropsychické zátěže. A logicky vzhledem k tomu, že nahrazením vnější diferenciace za vnitřní se míra neuropsychické zátěže na těch jednotlivých odděleních nijak nezmění, tak se nijak nezmění ani ten příplatek. Jinak řečeno, to, že jsme zrušili vnější diferenciaci věznic, neznamená, že jsme zrušili diferenciaci vůbec, je jenom nahrazena vnitřním dělením. A ty příplatky budou dál diferencovány přesně tak, jak byly doteď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ondráček se hlásí k dodatečné otázce. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Určitě, samozřejmě rizikový příplatek je termín používaný ve všech bezpečnostních sborech, takže nemusíme se o tom přít, oba víme, o kterém příplatku mluvíme. Chápu to tedy dostatečně tak i ve vztahu k tomu, co můžu sdělit příslušníkům Vězeňské služby - nikdo z nich nebude po nabytí účinnosti zákona po 1. 10. krácen na svém rizikovém příplatku?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pan ministr odpoví. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Advokát ve mně má chuť vám říci, že na svém rizikovém příplatku rozhodně ne. Jednoduše proto, že neexistuje. Nebude. Ale abych to tedy upřesnil, aby nedošlo k nějaké mýlce, jediný moment, kdy by mohlo dojít k tomu, že se někomu změní ten příplatek, ať už mu budeme říkat jakkoliv, by byl, kdybychom měnili nějaké oddělení na jiný stupeň zabezpečení. Což se může stát, tak jak postupně budeme ty vězně posuzovat a případně přeřazovat. Ale bude určitě platit, že to, co fakticky dnes byla třeba ostraha, tak odpovídající oddělení v tom novém systému bude vždy doprovázeno stejným příplatkem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP