(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Přikročíme k rozpravě podrobné, kterou zahajuji, a jako první se do ní přihlásil poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, lhůta dvou- tříletá myslím, že je naprosto zbytečná, a proto navrhuji pozměňovací návrh, který načítám z tohoto místa. Je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a článek V. nově zní: Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. Po něm pan zpravodaj Jan Klán.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5981, vloženému do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já mám pouze legislativně technický pozměňovací návrh. Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2019 s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 35 a 36 a čl. 3 bodu 1, 2, 4 a 6, který nabývá účinnost 1. ledna 2020. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí po podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. není zájem. Protože neeviduji žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

173.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské,
Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové
na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou
umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony,
a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Bohužel jsme tento návrh přerušili a odročili do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, která bohužel není ani dnes přítomna. Přerušuji, omlouvám se, paní zpravodajko, ale přerušuji tento bod. Ještě vám dám slovo a přeruším tento bod.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Beru na vědomí, snažím se pokaždé, i minule ve čtvrtek, snažila jsem se načíst tento bod v době, kdy měla paní ministryně zde své body. To bohužel nebylo odsouhlaseno. Já bych jenom chtěla upozornit, je to tak, to je usnesení Sněmovny. Chtěla bych ovšem říci, takhle to můžeme odkládat neustále, protože tato agenda se týká Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství. Do resortu paní ministryně Marksové nikterak nevstupuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu dle usnesení Sněmovny do přítomnosti paní ministryně.

 

Přikročíme dál. Dalším bodem je

83.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka
a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 232/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali 23. února tohoto roku, kdy jsme projednávání tohoto výboru přerušili v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 232/1, a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan poslanec Jan Farský a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí o slovo. Ptám se, kdo se k tomuto návrhu zákona hlásí o slovo. Pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan zpravodaj je tady, děkujeme.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, pouze bych připomněl, že se jedná o tisk, který ve Sněmovně leží už několik let. Má také podezřele nízké číslo, a to je 232, a týká se tzv. emeritů, a to že bychom se k ústavním soudcům po skončení jejich mandátu chovali jako ke studnici moudrosti a přejímali jsme jejich vědomosti, znalosti, zkušenosti i v rámci toho, že budou pro nás vykonávat funkci emeritů a s návrhem za třetinu platu soudce.

Samozřejmě je to první čtení, zákon ještě, doufám, postoupí do ústavněprávního jako garančního výboru a ta debata bude široce vedena. Ale jsem rád, když tuto debatu budeme moci vést a bude umožněna, takže vás žádám o propuštění do druhého čtení. Děkuji za předkladatele.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Pokud se nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. V souvislosti s novelizací jednacího řádu Poslanecké sněmovny od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak.

 

Já vás všechny odhlašuji a budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 201, přihlášeno je 93 poslankyň a poslanců, pro 86, proti žádný, návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Kudela. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, navrhuji tento návrh přikázat také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, má ještě někdo jiný návrh na nějaký další výbor, kterému bychom to mohli přikázat? Dívám se doleva, dívám se doprava, nevidím žádný takový návrh. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Paní poslankyně Fischerová - nehlásí, pardon. Děkuji. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Počkáme, až se počet poslanců ustálí... Zdá se, že se počet poslanců pomalu ustálil.

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru k projednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 202, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 36, tento návrh nebyl přijat.

 

Je tady kontrola hlasování. V případě, že není žádný problém s hlasováním, konstatuji, že návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu a žádnému dalšímu výboru. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP