Čtvrtek 2. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

173.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské,
Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové
na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou
umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony,
a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Bohužel jsme tento návrh přerušili a odročili do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, která bohužel není ani dnes přítomna. Přerušuji, omlouvám se, paní zpravodajko, ale přerušuji tento bod. Ještě vám dám slovo a přeruším tento bod.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Beru na vědomí, snažím se pokaždé, i minule ve čtvrtek, snažila jsem se načíst tento bod v době, kdy měla paní ministryně zde své body. To bohužel nebylo odsouhlaseno. Já bych jenom chtěla upozornit, je to tak, to je usnesení Sněmovny. Chtěla bych ovšem říci, takhle to můžeme odkládat neustále, protože tato agenda se týká Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství. Do resortu paní ministryně Marksové nikterak nevstupuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu dle usnesení Sněmovny do přítomnosti paní ministryně.

 

Přikročíme dál. Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP