(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, to byla velice stručně formulovaná otázka. A slovo má pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za tu otázku. Ano, byla jasná, stručná. Já už jsem také několikrát jasně avizoval, a paní kolegyně to určitě i zaregistrovala, že ty zákony jsou dnes připravené, jsou dva. Je to zákon o odpadech a další zákon, kterému něžně říkáme "vužu", protože je to zákon o výrobcích s ukončenou životností. A tyto dva zákony jsou připravené. Nicméně protože jsme realisté a pragmatici, tak jsme si prostě jasně uvědomili, že v této chvíli není velmi pravděpodobně síla, která by dokázala, aby je ještě tato Poslanecká sněmovna dokázala, resp., aby Poslanecká sněmovna, Senát, aby ten zákon byl schopen dokončit legislativní proces v tomto volebním období. Proto jsme se rozhodli, že v této chvíli dopracujeme s těmi klíčovými subjekty, tam ještě zbývá několik v uvozovkách drobností se Svazem měst a obcí, Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou a dalšími profesními asociacemi dopracujeme tento zákon nebo tyto zákony, dopřipravíme je, dokončíme je tak, aby byly připraveny pro příští vládu.

Máte naprostou pravdu, starostové, a já se s nimi bavím velmi často, se stovkami starostů jsem hovořil za posledních několik měsíců, já je o tom informuji a ujišťuji je v každém případě, že bude dost času a bude pro to vytvořen prostor případně i úpravou toho zákona tak, aby se starostové měst a obcí mohli připravit na případnou zásadnější změnu, která vyplývá z tohoto zákona a která určitě bude směřovat ke snížení skládkování, to si myslím, že je dneska obecný princip, který tam rozhodně bude. O tom, jaká konkrétní výše poplatků, řekněme, jaké další nástroje budou tam použity včetně motivací, včetně možností třeba využití těch principů podle hesla "zaplať, kolik vyhodíš", což je asi klíčové heslo, které tam dneska prosazujeme, tak to všechno bude domluveno tak, aby případné nebo určitě zpoždění toho zákona, jeho účinnosti, bylo zohledněno např. i v možnosti posunutí některých termínů, které jsou v tom zákonu navrženy.

Chtěl bych jenom zdůraznit jednu věc, že klíčové změny, které jsme vlastně i slíbili, už byly z významné části zapraveny nebo zapracovány do té novely, novely zákona o odpadech, která už dnes platí. Tedy konec skládkování v roce 2024, povinný sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů a další a další věci, které jsme slíbili.

Takže jsem pevně přesvědčen, že bude reálné, aby nejpozději od 1. 1. 2019 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. A jsem pevně přesvědčen, že ať už bude nakonec nová vláda jakákoliv, tak použije to, co my jsme připravili, protože si myslím, že jinou cestou nemůže Česká republika jít. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně položí doplňující otázku.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Vy jste mě, pane ministře, teď trošku pobavil, protože jste řekl, že Poslanecká sněmovna už by to asi nezvládla legislativně projednat. Obávám se, že tahle Sněmovna za těch deset měsíců by toho zvládla ještě moc, a možná i zbytečně moc. Ale co se týče zákona o odpadech, myslím si, že jste trošku podcenil přípravu, protože ten zákon nám měl být předložen už dávno. Když jste na tiskovce mluvil o svých prioritách pro rok 2017, tak jste ho tam taktně nezmiňoval, já se vám nedivím, taky bych to nevytahovala, protože je to opravdu problém. Takže nemám dotaz, chci vám jen říct a požádat vás, ať na tom opravdu pořádně zapracujete, protože ten zákon je fakt potřeba. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr už nebude reagovat, nebyla položena otázka. Takže s další interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Petrů, připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane ministře, v červenci minulého roku jste veřejnost informoval, že v České republice se snižují zásoby podzemní vody, a obce proto dostanou dotaci na nové, i průzkumné vrty, aby našly nové zdroje pitné vody. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program, v němž má podpořit dostatek kvalitní pitné vody v České republice, a v rámci výzvy z Národního programu Životní prostředí si obce, tak jak to zaznělo na tiskové konferenci, mohou rozdělit až 300 mil. korun.

Rád bych se vás proto zeptal, jakou logiku potom má vstřícnost Ministerstva životního prostředí k těžbě štěrkopísku soukromým subjektem v lokalitě Uherský Ostroh, a to ve druhém pásmu vodního zdroje Bzenec nacházejícího se v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Těžba má přitom dosáhnout až 400 tis. tun štěrkopísku za rok. V roce 2007 bylo při posuzování vlivu na životní prostředí vydáno k záměru negativní stanovisko, jednoznačně negativní. V roce 2012 bylo projednání záměru již podruhé ukončeno bez vydání stanoviska, ale v roce 2015 vydalo vaše ministerstvo již stanovisko kladné. Paradoxní je, že to stanovisko obsahuje 58 podmínek, tedy Ministerstvo životního prostředí samo definuje 58 rizik.

Co bylo tak silné, co bylo tedy hnací silou změny názoru vašeho ministerstva, když názor více než 57 obcí s více než 140 tis. obyvatel regionu je silně negativní a vyjádřili svůj názor i v peticích? Osobně jsem se také zúčastnil několika jednání, odborných prezentací, které zcela jednoznačně klasifikují tento záměr jako vysoce rizikový s negativními dopady na zdroje podzemní vody. Ovšem díky kladnému stanovisku vašeho ministerstva již probíhá řízení u báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru.

Pane ministře, o co tady tedy ve skutečnosti jde? A čí zájmy tedy Ministerstvo životního prostředí hájí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o slovo pana ministra životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a za ten dotaz. Na to jsem si tentokrát na rozdíl od těch dvou předchozích dotazů vzal notičky, protože je to záměr, který, vážený pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, mě rovněž zaujal. A mohu vám říct, že jsem se mu i osobně věnoval. Protože kolem toho skutečně byla velká diskuse. Já bych na začátek jenom velmi stručně možná trošku korigoval některé údaje ve vašem dotazu, které nebyly úplně přesné.

Záměr není 400 tis. tun za rok, je to maximálně 200 tis. tun za rok. Kapacita 400 tis. tun byla původně navržena v roce 2006, ale to byl ten proces, který byl pak ukončen v březnu, a tato hodnota již není aktuální. A není to to nejdůležitější. Není ani pravda, že k záměru bylo vydáno negativní stanovisko. Nikdy žádné stanovisko vydáno nebylo. Oba ty procesy byly ukončeny, zastaveny v minulosti. Ani jeden nebyl dokončen a oba byly vlastně ukončeny na žádost oznamovatele. Takže on to vlastně vzal zpátky.

Jenom - a to si myslím, že je hlavní a nejdůležitější - ministerstvo samozřejmě žádnou těžbu neprosazuje, protože my jsme v každém takovém případě, a posuzujeme jich tisíce ročně, jsme příslušným úřadem k provedení procesu EIA, jak to slovo už všichni velmi dobře známe. Jinými slovy, samozřejmě tam není žádný zájem a z procesu EIA jasně vyplývá, protože je to proces daný zákonem a jeho parametry jsou jasné, že musí být posouzeny všechny vlivy na zdraví a životní prostředí.

Ta rizika, těch 58 rizik, o kterých hovoříte, ona to nejsou rizika, ony jsou to tzv. podmínky, které jsou i v případě souhlasného stanoviska běžně dány, a dokonce je jich někdy dáno i víc, možná až ke stovce u některých projektů, protože to jsou podmínky stanoviska EIA, které slouží potom k minimalizaci či vyloučení vlivu záměrů na životní prostředí a zdraví. Ty podmínky jsou např. monitoring podzemních vod, zajištění hydraulické bariéry, atd., atd.

K vaší námitce nebo komentáři, já se s tím setkávám běžně v mnoha dalších procesech. V tom procesu EIA se dle zákona posuzují výrazně a hlavně v zásadě výlučně vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Odborně a zcela objektivně. A bohužel závěry těchto vyhodnocení, já jsem tam řekl slovíčko bohužel, ale ono tam je možná nadbytečné, se nemůžou řídit ani peticemi, ani vlastně jakýmsi zájmem ať už pro, nebo proti z pohledu toho regionu. Protože my nejsme od toho jako MŽP, abychom hodnotili to, zda se to tam někomu líbí, nebo nelíbí, a já se s tím opravdu setkávám v desítkách případů. My tam prostě musíme vyhodnotit vliv na životní prostředí a na zdraví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP