(11.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní máme bod F71, který se týká propadnutí a zabrání věci uložené správním orgánem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 343, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh jeden, proti 108. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Bod F72, týká se projednávání správních deliktů, a kdo má tyto delikty projednávat, tzn. obec, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce apod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh nikdo, proti 112. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní budeme hlasovat o F74 pana poslance Luzara a je to změna číslovky: "90 dnů" na "356 dnů".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 5, proti 116. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Bod 75 se týká obecní policie. Ten zákon byl novelizován, tak je to uvedeno do souladu s obecní policií.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 346, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 109. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrh pod označením A10, a to je slova "tabákové potřeby" se nahrazují slovy "kuřácké pomůcky".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 347, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti 4. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o bodě A11, týká se změny zákona o Policii České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 348, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 5. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pod písmenem F76 pana kolegy Luzara. Týká se to změny zákona o zaměstnanosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.) Stanovisko výboru? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 4, proti 120. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat o výborovém návrhu A12 a to se týká účinnosti, kde účinnost "31. prosince 2016" se nahrazuje slovy "31. května 2017".

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 350, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti 26. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Tak jak jsem prošel hlasováním, byly hlasovány všechny pozměňující návrhy. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek podle sněmovního tisku 828, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti 23. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk části poslanců.)

 

Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

Než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Požádám vás, kolegyně a kolegové o klid! Dnes od 11.15 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kádner, od 12 hodin z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová a dále od 11.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. (V sále je velmi rušno.)

Rozumím tomu, vážené poslankyně a poslanci, že sdílíte radost nad schváleným zákonem, ale chci vás upozornit, že jednání Sněmovny stále pokračuje a program nebyl přerušen!

S přednostním právem se hlásí - táži se, pane předsedo Kalousku, zda umožníte oznámit výsledky voleb před svým vystoupením, než vám udělím slovo. (Souhlas.) V tom případě nejprve dám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, aby nám oznámil výsledky voleb a poté udělím slovo vám.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já moc děkuji panu předsedajícímu i panu poslanci Kalouskovi. My už netrpělivě čekáme na to, abych mohl oznámit výsledky voleb z dopoledne kvůli tomu, abychom mohli do Senátu, panu prezidentovi odeslat oficiální oznámení a usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tedy otevírám tyto volební body, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A děkuji za formální otevření volebních bodů. Nejdříve tedy, kolegyně a kolegové vás seznámím s výsledkem volby Poslanecké sněmovny, kandidátů na dva členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.

209.
Návrh kandidátů Poslanecké sněmovny na členy
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran

V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 157 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení, resp. nominaci, získání nominace pro vyslání do Senátu bylo 79 hlasů. Lenka Maštálková obdržela 90 hlasů, Jiří Navrátil 81 hlas, František Sivera 101 hlas, Zdeněk Varhaník 92 hlasů a Hana Vykopalová 57 hlasů. Sněmovna tedy zvolila pro nominaci v Senátu čtyři z pěti kandidátů. Je to Lenka Maštálková, Jiří Navrátil, František Sivera a Zdeněk Varhaník. Paní Hana Vykopalová zvolena nebyla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP